هدیه عروسی مبصر کلاس مدرسه فمینیستی به سوسن خانم و اسمال آقا: شروط ضمن عقد یادت نره!

29 شهریور 1389: نسخه جدید ترانه«سوسن خانم» با عنوان «هدیه عروسی مبصر کلاس مدرسه فمینیستی به سوسن خانم و اسمال آقا: شروط ضمن عقد یادت نره!» به بازار جنبش زنان آمد. این آهنگ را در کانال یوتیوپ مدرسه فمینیستی بشنوید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/Ii4aBxLvAOw

متن کامل این ترانه:

شعر از: نوشین احمدی خراسانی

 اسمال آقا / سنت گرا
 غیرت بالا / شازده آقا

*
 می خوام بیام در خونتون
 نمی خواد بیای
 امضاء بگیرم ازتون
 نمی خواد بابا
 می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون
 بگم شروط ضمن عقدتون / تا بشه برابر زندگی تون
 بابا می خوام بگم شرط داره عقد، نگو نه، نگو نمی شه
 حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه

*

 اسمال آقا / سنت گرا
 غیرت بالا / شازده آقا
 می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون / بگم شروط ضمن عقدتون / می خوام بهترشه زندگی تون
 بابا می خوام بگم شرط داره عقد، نگو نه، نگو نمی شه
 حق طلاق اگه بدی قشنگ ترم می شه

 تجدید فراش / بی خیالش باش
 بده بهش تو حق طلاق

*

 حالا نمه نمه می شیم ما برابر
 اسمال آقا، حالا شدی باکلاس تر

*
 می گم حق برابر، بده به من
 می گه کدومشو می خوای، عزیز من
 حالا طلاق ملاقه
 خروج مروجه
 حق خروجه
 هر چی باشه
 شروط عقد 7 تا باشه
 حضانت ام یکیش باشه

*

 بنداز دور تو این غیرت رو
 نپذیر رسم این بکارت رو
 امضاء کن تو این شروط رو
 می خوایم بشیم برابر

*

 صبح که اومدی دفترخونه
 گفتم امضاء می کنی ، دونه دونه
 بشه زندگی مون یه نمونه
 حق شغل و تحصیل، بی بهونه
 حق طلاق و حضانت دونه دونه
 خودت بده به من آقا، بی بهونه

*

 نگو نمی شه
 نه نمی شه
 نگو نمی خوای
 نه نمی خوام

*
 سوسن خانم / مهریه دوست
 عشوه نیا / دختربلا
 می خوام بیام در خونتون
 نمی خواد بیای
 امضاء بگیرم ازتون
 نمی خواد بابا
 می خوام بیام در خونتون / امضاء بگیرم ازتون / پاره کنم من اون مهریه تون / تا بشه برابر زندگی تون
 بابا می خوام بگم مهر بالا، هیچ نون و آب نمی شه
 حق طلاق داشته باشی قشنگ ترم می شه

*

 حالا نمه نمه، می شی تو برابر
 سوسن خانم، حالا شدی باکلاس تر

*

 دختر بلا / مهریه دوست
 باکره دوز / سوسن خانم