الهه کولایی: اعضای ائتلاف اسلامی بدون ملاحظات سیاسی، حذف و یا اصلاح مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده را پیگیری می کنند

مهر: نماینده دوره ششم مجلس با بیان اینکه برخی نمایندگان زن در مجلس اتهامات غیر واقعی به ائتلاف اسلامی زنان مطرح می کنند ، گفت: اعضای ائتلاف اسلامی، زنان اصولگرا و اصلاح طلبی هستند که بدون ملاحظات سیاسی و بر اساس مصالح و منافع کشور حذف و یا اصلاح مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده را پیگیری می کنند.

الهه کولایی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: پیرو پیگیری های ائتلاف اسلامی زنان برای اصلاح مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که هم اینک در کمیسیون قضایی مجلس مجددا در حال بررسی است، ایرادات وارد به این مواد از نظر شرعی و عرفی با حضور در جلسات، مجامع و حضور مستقیم برخی از اعضای ائتلاف در مجلس بررسی شد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از نمایندگان زن مجلس با منحصر کردن این پیگیریها به گروه سیاسی خاصی از زنان، این ائتلاف و جنبه های مختلف آن را نادیده گرفتند و به صورت غیرواقعی زنانی را که پیگیر ضرورت اصلاح در این مواد بودند به اشراف نداشتن در مباحث مجلس و اصلاحات انجام شده در متن این لایحه متهم کردند.

نماینده اسبق مجلس تاکید کرد: این اظهار نظرها بدون توجه به این موضوع مطرح شد که زنان پیگیر ضرورت اصلاح در لایحه خانواده، گروهی از زنان اصلاح طلب و اصولگرا هستند که نه بر اساس ملاحظات سیاسی بلکه برای تحکیم خانواده تلاش می کنند. این زنان کارشناس، مسلط و آگاه به جنبه های حقوقی و حتی فقهی و شرعی لایحه حمایت از خانواده هستند و جنبه های مختلف این لایحه را بررسی کردند. بسیار جای تاسف دارد که این گونه تلاشها به شکلی تحریف شده مورد اشاره قرار گرفته است.

وی در مورد نتایج عملی حضور اعضای ائتلاف اسلامی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس و طرح ایرادات مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده گفت: از جزئیات اتفاقاتی که پس از جلسه ما در کمیسیون قضایی مجلس افتاده است اطلاع ندارم ولی ائتلاف اسلامی زنان خواهان حذف این مواد بوده و حتی بازگشت به قانون موجود را پیشنهاد دادند.

کولایی تاکید کرد: کارشناسان حوزه و دانشگاه ایراداتی را از منظر فقهی، شرعی و مصلحتهای اجتماعی و فرهنگی به این مواد لایحه حمایت از خانواده وارد می دانند و بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع توجه دارند.