معایب الرجال : مرد باید خوشخو باشد و زن دوست، نه امرد باز و خشن پوست

دکتر شهلا اعزازی - 16 مهر 1389

مدرسه فمینیستی : کتاب تحسین شده ی «معایب الرجال» به قلم بی بی خانم استرآبادی، قدیمی ترین رساله فمینیستی و زنانه ایران محسوب می شود. این متن در 116 سال پیش در پاسخ به کتاب زن ستیز و توهین آمیز «تأدیب النسوان» به نگارش در آمده است. افسانه نجم آبادی پژوهشگر صاحب سبک و پُر سابقه جنیش زنان، 98 سال بعد از انتشار این اثر تاریخی، بار دیگر آن را با شرحی روشنگرانه و موشکاف در سال 1993 منتشر کرد. اکنون پس از گذشت 17 سال از انتشار کتاب دکتر نجم آبادی، بار دیگر «معایب الرجال» البته این بار از منظر رابطه زن و مرد و نقش خانواده، توسط یکی دیگر از استاتید و پژوهشگران با سابقه جنبش زنان (دکتر شهلا اعزازی) مورد بازکاوی و مکاشفه قرار گرفته است که در زیر می خوانید.

رویارویی سنت و مدرنیته در اولین اثر فمینیستی ایران

معایب الرجال نگارش «بی بی خانم استرابادی» با وبرایش «افسانه نجم آبادی» توسط انتشارات باران (سوئد) در سال 1993 منتشر شد . خانم نجم ابادی در متن پیشگفتارش که بر این اثر نوشته پس از شرح کوتاهی در باره کتاب و توضیح در مورد سرگذشت نویسنده، به تحلیل مطالب موجود در کتاب پرداخته است . تحلیل خانم نجم ابادی بسیار آموزنده است و جنبه های مختلفی را در بر می گیرد . در شیوه پرداختن این مقاله به "معایب الرجال"، با تحلیل خانم نجم ابادی مشابهت ها و همچنین تفاوت هایی دیده می شود . این مقاله قصد تحلیل همه جانبه کتاب را ندارد و تنها به زاویه دید موجود در کتاب ـ در مورد خانواده و رابطه زن و مرد ـ اکتفا کرده است . با توجه به مشکلات دستیابی به اصل کتاب، امیدوارم که مقاله حاضر به شناخت از «معایب الرجال» به عنوان «اولین اثر فمینیستی ایران» یاری برساند.

از اوایل قرن نوزدهم به تدریج ایران از جامعه ای بسته و بدون ارتباط با سایر کشور ها خارج شد و با جهان بیرون از مرزهای خود در ارتباط قرار گرفت . مورخین از این دوره به عنوان " آغاز اصلاحات " نام می برند . ( آدمیت ؛ 1385 : 13 ؛ صالحی ؛ 1387 : 20) در اوایل قرن نوزدهم اولین اقدام در جهت از میان بردن عقب ماندگی ایران نسبت به کشور های غربی از طریق «عباس میرزا» صورت گرفت . او که متوجه قدرت توپخانه متحرک روس ها در جنگ شده بود، به تقلید از برنامه اصلاحات امپراطوری عثمانی (سلطان سلیم پاشا) اقدام به تجهیز ارتش ایران با وسایل مدرن جنگی کرد . آغاز اصلاحات با ورود تکنولوژی نظامی همراه بود ، اسلحه های جدید خریداری شد و تغییراتی در نظام ارتش بوجود آمد. ایجاد ارتش دائمی، دادن مواجب مستمر به سربازان و زندگی در سربازخانه ها، داشتن لباس اونیفورم مشابه، همه این ها باعث نهادمندی ارتش شد.

با ورود تکنولوژی نیاز به ترجمه کتاب های مربوط به فنون نظامی نیز ضرورت یافت . کتاب هایی در زمینه فنون توپخانه ترجمه و هم چنین ورود مشاوران نظامی هم به کشور ما آغاز شد. ولی دیری نپایید که " آغاز اصلاحات" با مخالفت ها رو به رو شد ، به خصوص به علت شکست ارتش ایران در جنگ دوم ایران و روس ، مخالفت ها با تجهیز ارتش و ایجاد تغییرات در آن به اوج رسید و این فعالیت ها قطع شد. اما چند سال بعد با اقدامات امیر کبیر که آن نیز خود به سرانجام نرسید ادامه یافت و پس از دوره ای رکود از طرف سپهسالار ادامه یافت . ( آبراهامیان ؛ 1377: 68- 69 )

در اصلاحات امیر کبیر گذشته از ورود تکنولوژی مدرن که ادامه ر