احضار مریم حسین خواه به دادگاه انقلاب

تغییر برای برابری: مریم حسین خواه، از فعالان جنبش زنان به دادگاه انقلاب احضار شد. وی از جمله فعالان زنی است که در 13 اسفند سال گذشته در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر شد.

از آنجا که وی در موعد برگزاری دادگاهش ، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار مطلب در سایت های تغییر برای برابری و زنستان در زندان اوین به سر می برد و نتوانست در دادگاه حاضر شود، به نظر می رسد این احضاریه مربوط به پرونده 13 اسفند باشد.

بر اساس این احضاریه حسین خواه باید 28 خرداد ماه در دادگاه حاضر شود.