برگزاري دوره منبع‌شناسي مطالعات زنان در انجمن زنان پ‍ژوهشگر تاريخ

ایلنا: انجمن زنان پژوهشگر تاريخ‏، دوره آموزشي منبع شناسي مطالعات زنان را برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار ايلنا‏، اين دوره آموزشي در دوره زماني يك ماه و نيم برگزار مي شود و هزينه ثبت نام براي علاقمندان آزاد سيصد هزار ريال و براي اعضاي انجمن و دانشجويان با تخفيف ويژه دويست هزار ريال است.

دكتر منصوره اتحاديه و دكتر سيمين فصيحي اساتيدي هستند كه قرار است در دوره آموزشي منبع شناسي مطالعات زنان‏‌تدريس كنند.

دوره آموزشي منبع شناسي مطالعات زنان از تاريخ 11 آذرماه آغازمي شود و زمان كلاس ها نيز روزهاي پنجشنبه ساعت 10 تا 12 است.