به دنبال اعتصاب غذا هنگامه شهيدی به بهداری زندان اوين منتقل شد

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: هنگامه شهيدی روزنامه نگار و زندانی عقيدتی به دليل صدمات ناشی از اعتصاب غذا در بهداری زندان اوين بستری شد.

يک منبع نزديک به هنگامه شهيدی روز نامه نگار وزندانی عقيدتی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که وی به دليل نامساعد بودن وضعيت جسمی اش در بهداری اوين بستری شد. هنگامه شهيدی که در روز ۶ آبانماه برای مرخصی استعلاجی موقتا از زندان اوين آزاد شده بود، روز ۲۴ آبانماه در پی عدم موافقت با تمديد مجدد مرخصی استعلاجی به زندان بازگشت و به علت ناتمام ماندن مرخصی استعلاجی و عدم اطلاع از علت بازگشت و تمديد نشدن مجدد مرخصی در بدو ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زد که در پی ادامه اعتصاب غذا به علت وخامت حال در بهداری اوين بستری شد.

منبع ياد شده به کمپين گفت که «خانواده اين زندانی سياسی وقتی که صبح امروز برای ملاقات مراجعه کردند به علت وخامت حال وی و بستری بودن او در بهداری پس از بيش از چهار ساعت انتظار، در پايان ساعات ملاقات موفق به ملاقات با وی شدند. اين در حاليست که وی پس از ورود به زندان به بند متادون منتقل شده و به علت ممنوعيت تلفن اين بند و در پی ممنوعيت تلفنی وی که از سه ماه گذشته ادامه داشته است امکان تماس با خانواده خود را نداشته است.»

هنگامه شهيدی که يکی از روزنامه نگاران باسابقه مطبوعات ايران به شمار می رود در جريان انتخابات سال گذشته رياست جمهوری مشاور امور بانوان دبير کل حزب اعتماد ملی بود. وی به شش سال زندان محکوم شده است.