ایدز ؛ آتش مهیبی که همه را می سوزاند

مهر: هشدارها و توصیه های بالاترین مقام پاسخگو در حوزه بهداشت و درمان کشور در خصوص تبعات ناگوار بیماری ایدز در جامعه می تواند ناشی از نگرانی باشد که بابت شیوع رو به افزایش این بیماری از طریق رفتارهای پرخطر به ویژه در بین نسل جوان و زنان وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان می دهد که بیش از 100 هزار نفر در کشور مبتلا به ویروس HIV ایدز هستند که تنها حدود یک چهارم از این افراد شناسایی شده اند. این درحالی است که انتقال این بیماری درسالهای اخیر از طریق رفتارهای پرخطر جنسی رو به افزایش است که می تواند زنگ خطری برای تهدید سلامت نسل جوان جامعه باشد.

دکترحسین عبدالرزاق جزایری، مدیر منطقه ای مدیتران شرقی سازمان جهانی بهداشت با اظهار نگرانی از افزایش سریع شیوع HIV در بین گروههای پرخطر در بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی که ایران نیز در این منطقه قرار دارد، گفت: این پاندمی هنوز هم خطر جدی برای بشرمحسوب می‌شود. امروزه 33.4 میلیون نفر مبتلا به ایدز وجود دارند و به ازای هر 2 نفر که به درمان دسترسی پیدا می‌کنند 5 نفر دیگر به جمع مبتلایان به عفونت HIV اضافه می‌شوند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت که چند ماه قبل از شیوع بیماری ایدز به عنوان کوه آتشفشان یاد کرده بود، اخیرا نیز این واژه را تکرار کرده و عنوان داشته آنچه برای ما خطر جدی است مسائل مربوط به ارتباطات اخلاقی است که منجر به بیماری ایدز شده و پیش بینی می کنیم با روندی که پیش رو داریم تعداد مبتلایان در پنج سال آینده پنج برابر شود.

اعلام این خبر از سوی بالاترین مقام حوزه بهداشت و درمان کشور، می تواند زنگ خطری برای تهدید سلامت جامعه باشد. جامعه ای که از جمعیت زیاد جوانان و نوجوان برخوردار است و اگر نتوان مسیر تندرستی و سلامت را برای این سن فراهم کرد، قطعا می توانند به مثابه هم کوه آتشفشان باشند که وزیر بهداشت آن را هشدار داده است.

نیاز جنسی افراد از یک طرف و عدم آگاهی از خطراتی که می تواند از طریق رفتارهای پرخطر جنسی سلامت جامعه را تهدید کند، از سوی دیگر باعث شده که وزیر بهداشت رعایت مسائل اخلاقی و دوری از رفتارهای پرخطر جنسی را به نسل جوان و خانواده ها توصیه کند.

دستجردی به خانواده ها هشدار داد که این موضوع را جدی بگیرند و بدانند که جان شان در خطر است. زیرا اگر این موضوع از این طریق بخواهد شعله ور شود احتمالا آتشفشانی از ایدز را در کشور خواهیم داشت.

وزیر بهداشت با اشاره به شناسایی بیش از 20 هزار مبتلا به ایدز در کشور، عنوان داشته است که سه تا چهار برابر این تعداد از مبتلایان در جامعه هستند که هنوز شناسایی نشده اند.

این در حالی است که دکتر علیرضا مصداقی نیا ، معاون بهداشتی وزارت بهداشت نیز نسبت به افزایش موارد ابتلا به ایدز در میان زنان کشور هشدار داده و عنوان داشته است که کنترل HIV موضوعی نیست که وزارت بهداشت به تنهایی قادر به انجام آن باشد.

روزانه 6 هزار نفر در دنیا به HIV مبتلا می شوند که 51 درصد از این مبتلایان زن هستند و 41 در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند.