زن 23 ساله اولین شهردار زن در استان هرمزگان

ايرنا: شکوفه شهابي پور احمدي 23ساله و داراي مدرک کارشناسي معماري از دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس مي باشد.

اولين شهردارزن هرمزگاني حکم انتصاب خود را با راي شوراي شهر تازه تاسيس سرگز حاجي آباد دريافت کرد.

استاندارهرمزگان از توانايي هاي زنان به عنوان بخشي از نيروي جامعه که مي توانند همپاي مردان در کسب مسووليت هاي مديريتي در جهت پيشبرد اهداف متعالي جامعه سهيم شوند ياد کرد.

حسين هاشمي تختي افزود:ورودزنان به سطوح مديريتي جامعه به عنوان يکي ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي مي باشد که مساله تبليغات دشمنان را مبني بر بي توجهي به زنان در ايران اسلامي را در انظار جهانيان خنثي و بي اثرمي نمايد.

استاندار هرمزگان همچنين با اشاره به ارتقاي روستاي سرگز به شهر افزود: اين منطقه ظرفيت هاي بالايي را درزمينه کشاورزي دارد که قطعا اين ارتقا به آباداني وعمران بيشتر منطقه کمک مي کند.

براساس اين گزارش شکوفه شهابي پور در آيين معارفه خود گفت:ويژگي هاي منحصر به فرد شهر تازه تاسيس سرگز احمدي مي تواند بستري براي توسعه گردشگري اين منطقه باشد و از آن جا که اين شهر در مراحل اوليه شکل گيري خود است مي بايست با اعمال روش هاي علمي در بنابخشي اصولي به آن اقدام کرد.

سرگز احمدي با يکهزار و 350 نفر جمعيت در 120 کيلومتري شمال بندرعباس ، حدود سه ماه پيش بر اساس مصوبه کميسيون سياسي -دفاعي هيات وزيران ،موضوع اصل 138 قانون اساسي بعنوان سي و يکمين شهر استان هرمزگان از روستا به شهر ارتقا يافت.