نسرین ستوده: روایتی صد روزه از انفرادی / آزاده دواچی

مدرسه فمینیستی: آنچه که در زیر می آید یک قصه و یا افسانه نیست بلکه روایتی است از صد روز پایداری و مقاومت نسرین ستوده وکیل سرشناس جنبش زنان و حقوق بشر که برای رسیدن به حداقل خواسته هایش صد روز پُرفراز و نشیب را در سخت ترین شرایط به سر برده است.

نزدیک به صد روز از بازداشت نسرین ستوده ، وکیل مدافع حقوق بشر ، زنان و کودکان می گذرد. روایت صد روزه ی بازداشت او روایت دردناک و تاسف آوری است . صد روز در سلول انفرادی بدون یک روز مرخصی و یا برخورداری از امکانات بند عمومی، آن هم وقتی نیمی از آن روزها را در اعتصاب غذا باشی، حتا گفتن اش هم به این راحتی ها بر زبان جاری نمی شود.

چگونه است که در مملکت ما یک وکیل به گناهی که کم و کیف آن به درستی مشخص نیست و در نهایت تنها به صرف دفاع از موکلان اش، این چنین در بازداشتگاه نگه داری می شود.

همه ی اتفاقات از زمانی شروع شد که این وکیل آگاه تنها به وظیفه ی وکالت خود عمل کرد و به دفاع از موکلانش پرداخت، موکلانی که فارغ از عقیده و مرام شان به دفاع از آنان می پرداخت. بعد از چندین بار تهدیدهای مکرر و احضارهای شفاهی و تلفن های نابهنگام، در هشتم شهریور ماه بعد از تفتیش خانه اش و جستجو در میان جای جای زندگی شخصی خود و خانواده اش، برگه ی احضاریه را به دستش سپردند.

وقتی سرگذشت نسرین ستوده را در این صد روز به دقت مرور کنیم باز هم به درستی نمی توان فهمید که گناه اش واقعا چیست؟ یعنی هیچ جرمی به جز انجام وظایف قانونی اش در قبال موکلان اش وجود ندارد و به دلیل همین از جان گذشتن ها و ایفای وظیفه وکالت اش بود که وقتی روز 13 شهریورماه همراه با وکیل اش، نسیم غنوی به دادسرای اوین مراجعه کردند، او را نگه داشتند و به وکیل اش گفتند که آنجا را ترک کند، بدون این که بگویند قرار بازداشتی برای نسرین صادر خواهد شد یا نه. و از همین رو بود که وقتی نسیم غنوی از در دادسرای اوین بیرون آمد نمی دانست که نسرین ستوده بازداشت است یا نه. اما وقتی زمان به نیمه های شب رسید دیگر همه می دانستند که نسرین فعلا باز نخواهد گذشت. بله نسرین ستوده در همان روز 13 شهریور ماه بازداشت شده بود تا بار دیگر پروسه ی فشار بر وکلای حقوق بشر وارد فاز دیگری شود.

اما نسرین هرگز از این تهدیدها نهراسیده بود وقتی که تهدیدش کردند و از او خواسته بودند که از فعالیت اش دست بکشد و پرونده خانم شیرین عبادی را رها کند، کوتاه نیامد. نسرین از همان آدمهایی است که باید بعدها افسانه شان را برای نسل بعد تعریف کرد .

در هشتم شهریور ماه بعد از تفتیش منزل اش نسرین ستوده ضمن رد اتهاماتی که در برگه احضاریه اش آمده بود به احتمال بازداشت اش اشاره کرد و گفت: «حدود 5 ماه پیش، تلفنی به موبایل همسرم شد که به او گفته بودند به همسرت بگو پایش را از پرونده عبادی بیرون بکشد و الا برای او بد تمام خواهد شد. الان هم حتما میخواهند بگویند که دارند تهدیدشان را عملی می کنند. هیچ اشکالی ندارد؛ من هم منتظر بودم و بدیهی است که اگر بازداشت شوم، شرایط عادلانه و برابر با بسیاری از موکلانم که بی گناه در زندان هستند پیدا می کنم و از این بابت وجدان آسوده ای خواهم یافت».

و سکوت نکرد و سکوت نکرد در برابر همه ی بی عدالتی هایی که به موکلانش شده بود . نسرین می دانست که جرمی مرتکب نشده است و فکر می کرد که وکیلی بی گناه را هرگز صد ر