تهران میزبان اجلاس زنان کشورهای اسلامی

به گزارش سرویس زنان جهان؛سومین اجلاس وزارتی نقش زنان در توسعه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي OIC
28 آذر ماه به میزبانی ایران و در تهران برگزار خواهد شد.

این اجلاس 19 الي 21 دسامبر2010 میلادی با مدیریت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اهداف این دوره را در ایران پیگیری خواهد نمود.

در همین زمینه مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری به توضیح اعم فعالیت ها در این اجلاس پرداخته است.
سایت اجلاس در همین زمینه نوشته است: جمهوری اسلامی ایران با توجه به این مساله مهم که دین مبین اسلام راه حلهای جامعی را برای تمام زمینه های زندگی اجتماعی و تلاشهای بشری ارائه می دهد و با آگاهی از نیاز فزاینده مسلمانان در سراسر جهان برای تجدید حیات اسلام و ارتقاء ارزشها و اصول اسلامی و تشکیل جوامعی براساس اصول اسلامی صلح، عدالت، بردباری، پیشرفت، برابری و مساوات برای تمام ابناء بشر و با اعتقاد به این که این اهداف متعالی را تنها میتوان از طریق مشارکت تمام مسلمانان از جمله مشارکت کامل، فعال و موثر زنان مسلمان که نیمی از امت اسلامی هستند به دست آورد و با تکیه بر اصول و دستورات الهی اسلام پیرامون ارتقاء و حمایت حقوق و جایگاه والای زنان در زمینه های مختلف زندگی شخصی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و با تاکید بر نقش اساسی زنان در توسعه جوامع اسلامی، با تصریح بر لزوم همکاری و هماهنگی میان کشورهای اسلامی به منظور تقویت توسعه جامع و عادلانه تمام اقشار امت اسلامی و با تعهد بر ارائه تصویر صحیحی از دین مبین اسلام و نقش و جایگاه زنان مسلمان و مبارزه با تمام تلاشها در جهت ارائه تصویر تحریف شده ای از دستورات اسلامی و نقش زنان مسلمان در جهان، پیشنهاد میزبانی از سومین اجلاس را در قاهره مصر مطرح نمود.

پس از پیشنهاد رئیس مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران در دومین اجلاس وزارتی در مصر در سند نهایی مصر در بند 4 قسمت ششم ، میزبانی جمهوری اسلامی ایران قید گردید.

این اجلاس در سطح وزارتی همراه با کارگروه جانبی بیانیه با شرکت کارشناسان ارشد با موضوع "زن، خانواده واقتصاد" از تاریخ 28 الی 30 آذر ماه 1389 در تهران برگزار خواهد شد. لازم بذکر است محتوای کلیه کارگروهها با محوریت مباحث اقتصادی ، زنان وخانواده می باشد.

این اجلاس با اهداف و راهبردهای ذیل برگزار می شود :

1-1 شناسائی و تقویت نقش والایی که توسط دستورات اسلامی برای زنان در جامعه اسلامی تعیین گردیده و اتخاذ سیاستهای مثبت برای تقویت مشارکت فعال، موثر و سازنده زنان در سطوح و زمینه های مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی،

1-2 ارائه و تقویت سیمای واقعی زنان مسلمان و نقش، شان و جایگاه حقیقی آنان در جامعه اسلامی و به کارگیری تمام تلاشها برای به تصویر کشیدن جایگاه مثبت زنان اسلامی براساس تفکر واقعی اسلامی و به دور از هر گونه تحریف و سنتهای خرافی که با تفکر و دستورات اسلامی بیگانه هستند،

1-3 ایجاد محیط و شرایط مناسب معنوی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی براساس دستورات اسلامی که تشویق کننده توسعه و پیشرفت شخصیت زنان مسلمان بوده و مخالفت با هر گونه تهاجم فرهنگی که مخرب هویت و شخصیت جوامع اسلامی بخصوص زنان مسلمان میباشد،

1-4 بالا بردن آگاهی عمومی در میان زنان و مردان مسلمان درخصوص دستورات وا