مشاور وزير كار در امور زنان: پيگير بيمه زنان خانه‌دار هستيم

خبرگزاري فارس: مشاور وزير كار در امور زنان گفت: پيگير بيمه زنان خانه‌دار هستيم و در واقع براي ارزش نهادن به كار خانگي بايد كارهاي خوبي انجام شود.

فاطمه فراهاني در حاشيه دوره آموزش بصيرت خواهران بسيجي و كارمند وزارت كار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: بيمه زنان خانه‌دار در واقع جزو مسائلي است كه هم در وزارت كار و هم در ساير دستگاه‌هايي كه در واقع ذيربط هستند حتي شوراي فرهنگي استان‌هاي زنان به عنوان يكي از دستورهاي كاري تلقي مي‌شود.

مشاور امور زنان در وزارت كار افزود: تاكنون حساسيت‌هاي خوبي روي اين مسئله وجود داشته است.
وي ادامه داد: اما اين بررسي‌ها كافي نيست تا اينكه بتوانيم آن را عملي كنيم و پيگير آن هستيم تا اين كار انجام شود.
فراهاني تأكيد كرد: براي زنان خانه‌دار و در واقع براي ارزش نهادن به كار خانگي كارهاي خوبي بايد انجام شود كه يكي از مقدمات اساسي آن بيمه زنان خانه‌دار است.

وي تصريح كرد: زنان خانه‌دار از نقطه نظر من شاغل هستند و مثل يك شغل يا پست حساس اقتصادي و اجتماعي، كار زنان در خانه ارزش اقتصادي خود را دارد.
فراهاني تصريح كرد: زنان مهم‌ترين و مؤثرترين تربيت‌كنندگان هستند و اين به دليل ويژگي‌هاي ذاتي و ماهيتي زنان است.

وي افزود: نقش زن به عنوان مادر در فرزند‌آوري و تربيت آن يك نقش خاص و بي‌بدليل است، اما از همه اين‌ها كليدي‌تر محبت، مهر و عاطفه‌اي است كه در وجود موجودي به نام مادر گذاشته شده است.
مشاور وزير كار در امور زنان گفت: خداوند ويژگي‌هاي خاصي را در وجود مادر گذاشته و بعد مسئوليت را به او واگذار كرده كه اين مسئوليت فراتر از ويژگي‌هاي او نيست.