اجراي برنامه سوم استراتژيك كنترل ايدز از سال 90

ایسنا : رييس اداره كنترل ايدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: تغيير الگوي گسترش ايدز در كشور نگران‌كننده است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خليج فارس، عباس صداقت در نشستي با خبرنگاران، به اشاره به همايش نشست مديران گروه تخصصي بيماران و كارشناسان ايدز سراسر كشور در بندرعباس اظهار کرد: در اين نشست هم از جنبه اجرايي به بحث‌هاي مربوط به كنترل اچ آي وي پرداخته مي‌شود و هم آخرين يافته‌هاي علمي در بخش مطالعات و گروه‌هاي پرخطر به بحث گذاشته مي‌شود.

وي با بيان اينکه برنامه كاهش آسيب با آموزش همگاني و اطلاع‌رساني بسيار تاثير گذار است، اضافه کرد: بايد بحرانها در جوانان و نوجوانان مديريت شود و در رفتارهاي پرخطر همچون اعتياد و ارتباط جنسي مداخله كنيم تا بتوان موج سوم ايدز قابل پيشگيري باشد.

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت با هشدار نسبت به رسيدن موج سوم انتقال ايدز بيان كرد: اگر تا 5 سال آينده مداخلات در اين زمينه صورت نگيرد، بايد منتظر رسيدن موج سوم انتقال ايدز از ارتباط جنسي غيرايمن باشيم.

وي گفت: مديران و كارشناسان ايدز دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حاضر در اين همايش، مروري بر مسأله كنترل ايدز و وضعيت آن در جهان، منطقه و ايران داشته‌اند.

صداقت تصريح کرد: در اين همايش همچنين از جنبه‌هاي اجرايي و علمي به مسأله كنترل ويروس اچ آي وي پرداخته شد و بحث‌هاي بسياري در مورد دسترسي بخش درمان به گروه‌هاي پرخطر مطرح در بين استادان رد و بدل شد.

وي ادامه داد: تاکنون دو برنامه استراتژيك كنترل ايذر در كشور اجرايي شده است که اجراي رسمي برنامه سوم استراتژيك كنترل ايدز از سال 90 آغاز و تا 93 ادامه خواهد داشت که اين برنامه داراي 10 استراتژي و 91 هدف است و وظيفه تمام سازمانها و ارگانهاي دولتي در اين برنامه براي كنترل ويروس اچ آي وي كاملاً مشخص است.

رييس اداره كنترل ايدز وزارت بهداشت با بيان اينکه هيچ كجا بهتر از مدرسه نمي‌تواند اين مهارت‌ها را آموزش داد و در فرد تقويت كرد، عنوان کرد: تمام ارگانها بايد بپذيرند كه بيماري ايدز صرفاً يك بيماري نبوده بلكه يك معضل اجتماعي است كه توقف گسترش آن در گرو آگاه‌سازي اقشار مختلف جامعه و آموزش مستمر است.

صداقت درباره نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازي جامعه نسبت به بيماري ايدز، خاطرنشان کرد: از رسانه‌ها نيز انتظار مي‌رود با توجه به دسترسي آنها به عموم مردم، با يك برنامه و هدف مشخص، وزارت بهداشت را بيش از گذشته در كنترل بيماري ايدز از طريق اطلاع‌رساني ياري كنند.

وي با اشاره به برنامه اداره كنترل ايدز وزارت بهداشت در مورد افزايش تعداد مراكز مشاوره و بيماري‌هاي رفتاري، خاطرنشان كرد: اين اداره سال گذشته در راستاي كنترل ويروس اچ آي وي اقدام به تاسيس پنج مركز مشاوره و كاهش آسيب ويژه زنان آسيب پذير كرد كه خوشبختانه با توجه به نتايج خوبي كه از اين مراكز حاصل شد، تعداد آنها تا پايان سال جاري 15 تا 18 مركز اضافه خواهد شد.

صداقت در پايان گفت: جوانان و نوجوانان ما بايد از سنين پايه ياد بگيرند كه چگونه هيجانات خاص خود را كنترل كنند تا گرفتار برخي معضلات و بيماري‌ها نشوند كه اين يادگيري بايد از طريق آموزش و پرورش و تقويت اعتقادات ديني و مذهبي افراد صورت گيرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نش