خانواده محمد نوری زاد و فخرالسادات محتشمی پور آزاد شدند

جـرس: بعد از چندین ساعت دستگیری و توقیف، خانواده محمد نوری زاد و همسر مصطفی تاج زاده، که امروز مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند، آزاد گردیدند.

به گزارش منابع خبری جرس، در پی حضور خانواده محمد نوری زاد، زندانیِ سیاسیِ اعتصابی، در مقابل زندان اوین، ظهر امروز اعضای این خانواده همراه با همسر مصطفی تاج زاده، دیگر زندانی سیاسی، دستگیر و به داخل زندان منتقل شده بودند.

وبسایت محمد نوری زاد در این زمینه گزارش داده بود که خانم ملکی(همسر نوری زاد)، زینب و فائزه و علی نوری زاد، پدر و مادر پیر و بیمار این زندانی و همچنین برادران ایثارگر و جانبازِ وی، و همچنین فخرالسادات محتشمی پور(همسر سید مصطفی تاج زاده)، با اهانت ماموران بازداشت شده بودند.

گفتنی است محمد نوری زاد که در ششمین روز از اعتصاب غذای خشک خود به سر می برد، صبح امروز (عاشورا) دچار عوارض اعتصاب و وخامت حال گردید و مأموران او را به زور به بیمارستان منتقل کردند و کماکان از وضعیت جسمانی وی خبری در دست نمی باشد.