مادران صلح: لباس مردان چابهاری سفید سفید است به رنگ صلح!!

سایت مادران صلح: چابهار در نظر اول شهری است که در خط افق آن زمین و آسمان در کنار یکدیگر و تو گویی در آغوش هم آرمیده اند. می توانی زیبایی آن را در خیالت مجسم کنی؟به ویژه تویی که در تهران و یا شهرهای بزرگ زندگی می کنی. که از فرط آلودگی هوا رنگ آسمان را از یاد بردهای! یا کودکان ساکن این شهر ها که نمی دانند خط افق یعنی چه؟ از بس که چنین خطی را ندیده اند…

اما کودکان معصوم چابهار با این خط نفس می کشند و بازی می کنند و در یک کلام زندگی می کنند. چابهار ساحل زیبایی دارد که به آن ساحل عروس کشان می گویند. ساحلی که در کرانه اش و در خط افق عروس زمین در آغوش آسمان آرمیده است. رسم است که نوعروسان در شب عروسی به کنار ساحل می برند تا از هماغوشی سرشار از صلح و صفای آسمان و زمین درس زندگی عاشقانه را فرا گیرند. اما اتفاق افتاده که دریای طوفانی مست از زیبایی عروس شده و او را به کام خود کشانده است. در انتهای خط جغرافیایی چابهار جزیره تنهای گواتر قرار دارد. که مرز بین ایران و…. را مشخص می کند. در کنارساکنان بومی آنجا سربازان جوان مرز بان به سر می برند که به حراست از مرزهای آبی سرزمین شان می پردازند. در جزیره گواتر خرچنگ های زیبایی به رنگ سیاه و نارنجی زندگی می کنند که به صدا ی غریبه بسیار حساسند و پناهگاه شان دریاست. به محض اینکه یک قدم نا غافل بسویشان برداری، به سرعت مثل یک لشگر نارنجی پوش به دریا می زنند و در آن پناه می گیرند. بسیار زیبا هستند. زنان چابهاری نقاب هایی که خودشان چون تابلویی رویایی از رنگهای زیبا سوزن دوزی کرده اند را به صورت می زنند. و لباس مردان چابهاری سفید سفید است به رنگ صلح!!

حیف و صد افسوس که زمین و آسمان چابهار و نقاب رویایی زنان و لباس سفید مردان چابهاری با عملیات انفجاری کوردلان انتقامجو و خشونت طلب به خون نشست. قطعا خرچنگهای چابهار با شم قوی و غریزی خود برای مصون ماندن از شر حملات به اعماق دریا پناه بردند. اما کودکان معصوم و زنان مهربان و مردان زحمتکش و خونگرم چابهار در برابر خشونت گران و جنگ طلبان انتقام جو، پناهگاهی ندارند تا در آن امان بگیرند فقر و نابرابری در چابهار بیداد می کند. و بستر ساز اعمال خشونت و رشد کینه توزی ها و انتقامجویی های کور می شود و نا امنی را به لیست بلند بالای محرومیت هایی چون بیکاری و کمبود امکانات معیشتی و بهداشتی و نبود حداقل امکانات ورزشی و پرورشی و فقر مزمن مردم چابهار می افزاید… و ساحل دریا و خط افق چابهار را خونین می کند. قلب مادران صلح ایران در اندوه کشته شدگان و در سوگ زنان و مردان و کودکان معصوم چابهاری مالامال رنج است. ما خود را شریک اندوه بازماندگان این واقعه غم انگیز می دانیم و گوشزد می کنیم راه حل عبور از بحرانها، مقابله به مثل و خشونت متقابل نیست. بلکه برای رشد امنیت و آرامش در سرزمین مان، می بایست با ریشه های خشونت گری مبارزه کرد. به باور مادران صلح ایران، فقر و نابرابری و تبعیض های قومی و مذهبی ریشه وقایع خونبار و تروریستی در چابهار است. مادران صلح ایران مصرانه از دولت می خواهند با قدم گذاشتن در مسیر رفع این معضلات، به خشکاندن ریشه های خشونت بپردازند. باشد تا الهه آرامش به چابهار زیبا و سایر شهر های ایران بر گردد.