موج گسترده سانسور رسانه های مستقل زنان

از روز جمعه (27/2/87)، تعداد زیادی از سایت ها و وبلاگ های زنان به دستور مقامات قضایی فیلتر شدند.

به گزارش روزنامه سرمایه، 14 وب سايت و وبلاگ فعال در حقوق زنان و مرتبط با جنبش يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، ديروز فيلتر شدند. وب سايت هاي «كانون زنان ايراني»، «تغيير براي برابري»، «مدرسه فمينيستي» و تعدادي ديگر از سايت هاي زنان در شهرستان هاي مختلف از جمله کردستان، مشهد، قزوين و رشت فيلتر شده اند.

همچنین، لازم به ذکر است که در این موج جدید فیلترینگ، سایت میدان زنان نیز برای دومین بار فیلتر شده است. به گزارش سایت میدان، سایت شیرزنان نیز که به ورزش زنان توجه دارد، در فهرست فیلترینگ قرار گرفته است. همزمان با فیلتر کردن این وب سایت ها، برخی از وبلاگ های پرخواننده که به مسائل زنان می پرداختند نیز برای اولین یا چندمین بار فیلتر شده اند.