توزیع قرص آهن در مدارس دخترانه

خبرگزاری مهر :مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از توزیع قرص آهن در 16 هفته بین دانش آموزان دختر خبر داد.

حسن ضیاء الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توزیع قرص آهن با همکاری وزارت بهداشت در مدارس انجام می شود، افزود: هر هفته یک عدد قرص آهن در بین دانش آموزان دختر توزیع می شود که این طرح به تازگی در دبیرستانها و 10 درصد مدارس راهنمایی آغاز شده است.

تحقیقات وزارت بهداشت نشان می دهد که بسیاری از دختران در سن بلوغ با کمبود خون مواجه هستند.

وی با بیان اینکه به تازگی پنج میلیارد تومان به حساب مدارس در کل کشور برای تهیه بسته های بهداشتی و سلامت واریز شده است، گفت: همچنین مدارس ابتدایی موظف به تهیه دهان شوی برای دانش آموزان و توزیع بین آنان هستند.