پروین هدایتی: وزرا ملزم به داشتن مشاور امور زنان می شوند

مهر: معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور آیین نامه ای تدوین شده که طبق آن وزرا ملزم به داشتن مشاور امور زنان می شوند.

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای حل مشکلات حوزه مشاوران امور بانوان دستگاهها، رئیس جمهور دستور تدوین آیین نامه ای را برای ساماندهی این مسئله داد.

وی با بیان اینکه در این آیین نامه نحوه اختصاص بودجه به امور بانوان در دستگاهها مشخص شده اظهار داشت: بر این اساس وزرا ملزم به داشتن مشاور در امور زنان می شوند و باید این انتصابشان تخصصی باشد.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه انتصاب مشاور امور زنان دستگاهها با نظر مرکز امور زنان است تا در انتخابها بد سلیقه گی نشود.

وی با بیان اینکه این آیین نامه تدوین شده و در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته افزود: تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه موضوع مربوط به ساختار دستگاهها بوده و در اختیار سازمان مدیریت است جلساتی در این زمینه با سازمان مدیریت داشته باشیم.

هدایتی تصریح کرد: با تصویب این آیین نامه مشکل ساختار حوزه مشاوران دستگاهها و استانداران حل می شود و به این منظور مکاتباتی نیز با سازمان مدیریت انجام شده است.