نگرانی خانواده ساجده کیانوش راد نسبت به سلامت وی/روزه سیاسی خانواده زندانیان سیاسی

نگرانی خانواده ساجده کیانوش راد نسبت به سلامت وی

تحول سبز: ساجده کیانوش راد که در پی یورش هم زمان به منزل خودش و منزل پدرش، دکتر محمد کیانوش راد به همراه همسرش بازداشته شد، بیش از یک ماه است که در سلول انفرادی به سر می برد و طی این مدت تنها یک تماس کوتاه تلفنی در همان روزهای اول داشته است.

به گزارش تحول سبز، خانواده او هر پنج شنبه به امید این که بتوانند او را ملاقات کنند به زندان اوین مراجعه می کنند اما تاکنون این امکان فراهم نیامده است.

وی که سابقه فعالیت سیاسی نداشته و جرمش شرکت در جلسات هفتگی قران خانواده های زندانیان سیاسی است که خود نیز به دلیل بازداشت چندماهه همسرش از آن بوده است، در حالی بیش از یک ماه در سلول انفرادی به سر می برد که همسرش روزهای سختی را می گذراند و زندگیش از هم گسیخته شده است.

مادر ساجده نگران مشکل بیماری اوست و از این که شرایط نامطلوب زندان و سلول بیماری هایش را تشدید کند هراسناک است. خانواده های زندانیان سیاسی بیش از هر چیز نگران سلامت عزیزان دربندشان هستند و متاسفانه هیچ مقام قضائی پاسخ گوی این مادران نگران و همسران مضطرب نیست و در اکثر موارد خانواده ها با بدرفتاری مواجه می شوند.

تماس تلفنی ریحانه طباطبایی

لازم به ذکر است پدر ریحانه طباطبایی نیز هر روز برای استعلام حال و وضعیت دخترش که پس از دستگیری های روزنامه نگاران روزنامه شرق در منزلش بازداشت شد، به زندان اوین مراجعه می کند که موفق به دیدار با فرزندش نشده و پس از مراجعه امروز مادر ریحانه به دادستانی و شکایت از بی اطلاعی او بالاخره امشب موفق به صحبت با عزیزدربندشان شده اند.

خانواده های زندانیان سیاسی اخیر می پرسند چرا امکان تماس تلفنی و ملاقات با عزیزانمان فراهم نمی شود و چرا مسئولین قضایی ما را وادار به مصاحبه و گفتگو با رسانه های خارج از ایران می کنند؟

روزه سیاسی خانواده زندانیان سیاسی

تحول سبز: خانواده های زندانیان سیاسی هم چنان در همبستگی با عزیزان دربندشان یک روز از هفته را روزه سیاسی می گیرند.

به گزارش تحول سبز، اعتصاب غذای بعضی از زندانیان و نیز روزه های اعتراضی آنان که به دلیل اقدامات غیرقانونی و ممنوعیت ها و محدودیت های غیرقانونی برای آنان، انگیزه این اقدام خانواده هاست.

فردا نیز خانواده های زندانیان سیاسی روزه دار خواهند بود و مراسم افطار را در منزل یکی از این خانواده ها برگزار خواهند کرد.

لازم به ذکر است طیق گزارشات واصله در برخی از شهرها افراد و خانواده هایی در هم بستگی با زندانیان سیاسی دست به گرفتن روزه سیاسی زده اند. و با استعانت به خداوند متعال برای رهایی این عزیزان دعا می کنند.