مردان ۹۰درصد مبتلايان به ايدز

شبستان : رييس مرکز تحقيقات ايدز ايران از ابتلا حدود يکصد هزار ايراني به بيماري ايدز خبر داد وگفت: مردان ۹۰درصد اين جامعه آمار ي را تشکيل مي دهند.

مينو محرز، رييس مرکز تحقيقات ايدز ايران و نايب رييس انجمن حمايت از بيماران عفوني درخصوص روند افزايش آمار HIV در ايران به خبرنگار شبستان گفت: روند تخميني افزايش آمار ارايه شده به مرکز وزارت بهداشت و درمان پزشکي کشور حاکي از آن است که حدود يکصد هزار نفر ايراني به اين بيماري مبتلا هستند که نود درصد اين آمار را مردان تشکيل مي دهند.

نايب رييس انجمن حمايت از بيماران عفوني با بيان اين مطلب که اهدا خون آلوده به افراد جامعه از عوامل رشد اين بيماري در کشورهاي جهان است، گفت: ميزان آلودگي خون هاي اهدايي به ويروس HIV در کشور يک در يکصد هزار واحد خون است و اين ميزان در مقايسه با آلودگي يک نفر در هفت هزار نفر جمعيت شاخص براي ارزيابي کيفي عملکرد سازمان انتقال خون ايران مطلوب به حساب مي آيد.

وي يادآور شد: به کارگيري دستورالعمل هاي سخت گيرانه در انتخاب اهداکننده و انجام آزمايش هاي غربالگري موجب شده تا اين آمار در ايران به يک درصد برسد.

محرز با ابراز نگراني از روند رو به رشد بيماري ايدز در کشور افزود: متاسفانه رفتار پرخطر جنسي در حال اتفاق افتادن است و اين امر موجب افزايش بيماري ايدز در کشور مي شود. البته ناگفته نماند زماني آمار شيوع ايدز از طريق جنسي چهاردرصد بود و در حال حاضر به ۵/۷ درصد رسيده است.

رييس مرکز تحقيقات ايدز ايران تاکيد کرد: پيشگيري از انتقال جنسي ايدز يکي از مهمترين پيشگيري ها در نظام مراقبت اپيدنيولوژيک است و بايد تجربه هاي موفق توزيع سرنگ و سوزن استريل در طرح پيشگيري از اشاعه ايدز در بين معتادان به شکلي مشابه در جريان اشاعه ايدز از راه انتقال جنسي به کار گرفته شود و مي طلبد تا در اين راه بخش هاي دولتي و غيردولتي تمام توان خود را به کار گيرند.

محرز عدم اطلاع رساني صحيح و ناآگاهي افراد جامعه را از دلايل رشد بيماري ايدز در ايران برشمرد و اظهار کرد: بيشترين آمار حاصله از مرکز مطالعات و تحقيقات و آمار ايران را افراد پرخطر اجتماعي تشکيل مي دهند که خوشبختانه با اطلاع رساني صحيح و هدفمند از سوي رسانه هاي جمعي اين روند درخصوص معتادان رو به کاهش است.