«سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» تدوين مي‌شود

خبرگزاري بين المللي زنان : بر اساس تصميم امروز نمايندگان مجلس «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» تدوين مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري زنان ، وكلاي ملت در جلسه علني عصر روز (سه شنبه) خود،‌ در ادامه رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم، ماده 200 مكرر 1 اين لايحه را بررسي و به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان آن‌را اصلاح كردند.

بر اين اساس دولت بايد نسبت به تهيه تدوين «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شورايعالي استان‌ها، مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي توسط دولت در طول سال‌هاي برنامه اقدام قانوني به عمل آورد.

همچنيني بر اساس ماده 200 مكرر 4 دولت با همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانون در همه زمينه‌ها با تدوين و تصويب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهاي تحكيم بنيان خانواده، بازنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي - معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامين اجتماعي،‌اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانايي‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد، ارتقاء توانمندي‌هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري تشكيلاتي زنان و خانواده اقدام كند.