فشارهای شدید بازجویی بر روی ساجده کیانوش راد و زهرا حاتمی

تحول سبز : گزاش ها از تحت فشار شدید بودن زهرا حاتمی و ساجده کیانوش راد در بازجویی ها حکایت دارند.
بنا به گزارشات رسیده به تحول سبز، شنیده ها حاکی است که زهرا حاتمی دبیر خدمتگزار و مردمی و ساجده کیانوش راد نزدیک به دو ماه است که تحت فشار بازجویی شدید و مداوم در انفرادی بند ۲۰۹ به سر می برند و تنها طی یکی دوبار تماس تلفنی از حال خود به خانواده شان خبر داده اند.

تلاش ها و پی گیری های این دو خانواده برای ملاقات با عزیزانشان به هیچ نتیجه ای نرسیده که این امر موجب تشدید نگرانی های آنان شده است. طبق گزارش های واصله آخرین تماس تلفنی ساجده کیانوش راد فرزند عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت حاکی از فشار شدید بر روی او بوده است.

دلیل اصلی این فشارها بر روی این دو خانم که یکی زندگی مشترکش را تازه آغاز کرده و دیگری مادر ۶ فرزند در سنین مختلف است, معلوم نیست اما به نظر می رسد شرکت این افراد در جلسات هفتگی قرآن و دعا و ارتباط و دلجویی از خانواده های زندانیان سیاسی دلیل بازداشتشان است.

ساجده کیانوش راد سال گذشته در مراسم دعای کمیل یکی از خانواده ها نیز به همراه مادر و پدرش بازداشت شده بود .
خانواده های زندانیان سیاسی به دنبال اخبار مبنی بر فشار زیاد بر روی زنان زندانی در بند اطلاعات به شدت نگران جان و سلامت عزیزانشان شده اند اما پاسخ مناسبی از مسئولین زندان دریافت نمی کنند