فروتن: پديده چندهمسري ناشی از بي‌توجهي به آموزش‌هاي جنسي

ايلنا: رئيس كلينيك سلامت خانواده شاهد در همايش ملي آينده پژوهي مسائل خانواده در ايران با اشاره به اينكه در بعد علمي بايد به طور ويژه درباره مسائل جنسي عمل كرد گفت: در رابطه با بحث سلامت خانواده به خصوص سلامت زناشوئي بيشتر بر روي كاغذ صحبت شده است به جاي اينكه عملا كاري انجام شده باشد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، كاظم فروتن اورولوژيست دانشيار دانشگاه شاهد با اشاره به اينكه سستي روابط جنسي سبب ناسازگاري زناشوئي، ايجاب روابط جنسي خارج از خانواده، پديده چند همسري و بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي اينگونه مي‌شود گفت: آموزش‌هاي لازم درباره روابط جنسي در بين زنان و مردان ما وجود ندارد.

او با اشاره به اينگونه آسيب‌هاي اجتماعي گفت: در بين مردان توجه به نيازهاي زن در روابط جنسي وجود ندارد، 75 و 2 درصد زنان خياباني گفته‌اند در زندگي زناشوئي سابق خود از مرد زندگي‌شان محبت نديده‌اند.

او با اشاره به اينكه امروزه 17 ـ 18 ارگان در ارتباط با مسائل خانواده فعاليت مي‌كنند گفت: ما در ايران براي هر چيزي شورا داريم مثل شوراي‌عالي ترافيك اما براي خانواده كه اساس زندگي اجتماعي است هيچ شورايي ايجاد نشده است و ما تا وقتي كه در كشور به مديريت واحد خانواده نرسيم نمي‌توانيم بحث خانواده را جمع كنيم.

او تاكيد كرد: فرهنگ‌سازي و اجباري شدن مشاوره پيش از ازدواج و پس از ازدواج چيزي است كه امروزه جاي خالي‌اش در جامعه ما كاملا احساس مي‌شود و با اجباري شدن اينگونه مشاوره‌ها مي‌توان ازدواج‌هاي پايدارتري را پيش‌بيني كرد.
او همچنين با اشاره به اينكه در ايران رشته دكتري تخصصي خانواده و سلامت جنسي منطبق با فرهنگ اسلامي ـ ايراني وجود ندارد گفت: راه‌اندازي و گسترش كلينيك‌هاي تخصصي خانواده بايد در كشور اتفاق بيفتد.

او با اشاره به مشاوراني كه در تابلوي خود نوشته‌اند مشاوره خانواده گفت: حتي اينها نيز نمي‌دانند چطور بايد در ارتباط با مسائل جنسي مشاوره دهند زيرا خودشان چنين آموزش‌هايي را نديده‌اند و در سيستم‌ آموزشي ما آموزش‌هاي مربوط به مسائل جنسي حذف شده است.