برخی اظهارنظرها در همايش ملي آينده پژوهي مسائل خانواده در ايران

طلائي:نتوانستيم زن اجتماعي را با نگرش ديني خود تعريف كنيم

ايلنا: رييس كميسيون فرهنگي شوراي‌شهر تهران، در همايش ملي آينده پژوهشي مسائل خانواده در ايران كه صبح روز شنبه در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد با اشاره به اينكه با تغييراتي كه پيش‌رو است راهي كه طي مي‌شود به تركستان مي‌رود، تاكيد كرد: وقتي قرار است به عنوان يك آسيب‌شناس حرف زد بايد انتقادي حرف زد. نه به اين معني كه نگاه ما آنقدر منفي است كه تنها به مشكلات نگاه كنيم بلكه ما مي‌گوئيم مشكلات با تدبير حل مي‌شود و بايد ببينيم چگونه وضع موجود را مي‌شود حل ساخت.

به گزارش خبرنگار ايلنا، مرتضي طلائي با اشاره به اينكه در شرايطي زندگي مي‌كنيم خواه‌ناخواه از بيرون و از درون تاثير مي‌گيريم و نمي‌توانيم جهاني شدن را ناديده بگيريم گفت: بعد از انقلاب صنعتي در دنيا زن تبديل به نيروي كار ارزان شد و وقتي كه در ايران زن وارد عرصه اجتماعي شد ما نتوانستيم زن اجتماعي را با نگرش ديني خود تعريف كنيم.
او افزود: مشكل ما اين بود كه زن را وارد اجتماع كرديم اما نتوانستيم به جايگاه زن در خانواده آن را تطبيق بدهيم و جدا شدن زن از خانواده منشأ اوليه بروز بسياري از حوادث بود.

او تاكيد كرد: منظور اين نيست كه زن نبايد در عرصه اجتماعي فعاليت داشته باشد بلكه ما معتقديم زن بايد در جامعه حضور فعال داشته باشد اما مشروط به اينكه تعريف دقيقي از حضور در عرصه خانواده نيز ارائه شود و فعاليت اجتماعي آن منجر به اين نشود كه از كانون خانواده دور بماند.

او با اشاره به اينكه ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي دارد. جامعه ما جامعه در حال گذر است و انفجار اطلاعات و ارتباطات توان رويارويي با محيط خانواده را از والدين مي‌گيرد و مشكل اساسي خانواده‌ها اين است كه حرف يكديگر را نمي‌فهمند. اما اينكه چه تشكيلاتي بايد خانواده را براي برخورد با اين تعارضات مديريت مي‌كرد و چالش‌هاي خانواده را برطرف مي‌كرد مهم است.توانمندسازي پدران و مادران اتفاق نيفتاد كه اين از ناتواني آموزش و پرورش بود.

او مثال زد اگر بچه‌اي كه درس نمي‌خواند را از مدرسه اخراج كنيم ما راحت مي‌شويم اما اگر آن را تا آخر عمر در مدرسه نگه داريم هزينه‌اي كه بايد برايش داده شود بسيار كمتر از هزينه‌اي است كه اخراج كردنش دارد.
طلايي افزود: نتيجه اين مسائل مي‌شود يأس و نااميدي در جوانان و طلاق، كودكان كار، كودكان فرار و زنان سرپرست خانوار كه نبايد اين افراد را ناديده گرفت و درباره آنها صحبت نكرد.

او در پايان با ارائه راه‌حل براي اين گونه مسائل گفت: ما بايد مادران را به كام خانواده برگردانيم و پدران را از چند شغله بودن به يك شغله بودن برسانيم و رسانه‌ها را به كار فرهنگي تشويق كنيم زيرا اين روزها رسانه‌ها با ما صحبت مي‌كنند، رسانه‌ها با بچه‌هاي ما صحبت مي‌كنند و ما با بچه‌هايمان حرف نمي‌زنيم.

در حوزه خانواده نسبت به سلطه فرهنگي بايد حساسيت نشان داد

ایلنا: محمد روشن استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه از سال 1304 تا 1357، 20 فقره قانون‌گذاري در حوزه خانواده وجود داشته است،گفت: در حالي كه از سال 1357 تاكنون يعني در 32 سال 51 مورد قانون‌گذاري داشته‌ايم كه در برخي از اين قوانين