رواج دخترکشی درهند/ سوده راد

مدرسه فمینیستی: سازمان ملل متحد دهه‌ی 1975 تا 1985 را به نام دهه‌ی زنان نامگذاری کرد تا اوضاع نابسامان حقوق زنان را کمی بهبود بخشد. در طول این ده سال صدای کنشگران حقوق زنان در کشورهای مختلف بیشترشنیده شد و بسیاری از کشورها به حقوق زنان حساسیت بیشتری پیدا کردند. این دهه اگر نقطه‌ی دستیابی به بسیاری از پیروزی‌ها در مبارزات برابری‌خواهانه نبود، ولی بدون شک نقطه‌ی آغاز بسیاری از مبارزات بوده است. کشور هندوستان از این دسته کشورها بود که کنشگران در این دوره‌ی زمانی فرصتی یافتند که در مورد وضعیت کنونی زنان درهند پژوهش کنند و نتایج مطالعات خود را با سایرین در میان بگذارند. آنها خیلی زود دریافتند که برخلاف پیروزی‌هایی که درعرصه‌ی قوانین بدست آورده‌اند، زنان همچنان قربانی نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. بر خلاف اقداماتی چون بازنگری قانون کارخانه‌ها و معادن در سال 1953، ممنوعیت جهیزیه در سال 1961 و بازبینی مجدد آن در 1964، آمار انواع خشونت بر علیه زنان روز به روز بالاتر می‌رفت. این رفع تبعیض‌ها در قوانین رسمی و وجود نابرابری‌ها در عمل، دیگر پنهان نبود. کشتن جنین‌های دختر یکی از بارزترین انواع خشونت بر زنان، یعنی از بین بردن آنها پیش از تولد و تنها به دلیل جنسیتشان، به شمار می آید. بر خلاف ذهنیت بسیاری از ما، این عمل هم‌چنان رواج دارد و متأسفانه رو به افزایش نیز هست.

امروزه در بسیاری از فرهنگ‌ها و کشورها، سقط جنین‌های ناخواسته یا دچار ناهنجاری قانونی است. ولی در این میان کشتار جنین‌های دختر، به دلیل جنسیتشان به تاریخ نپیوسته و همچنان ادامه دارد. 200 سال پیش از میلاد مسیح در یونان، از بین بردن نوزادان دختر آنچنان رواج داشت که تنها کمتر از یک درصد از 6000 خانواده ای که در دلفی زندگی می کردند، دارای دو فرزند دختر بودند. بین 79 خانواده، نسبت تعداد فرزندان پسر به فرزندان دختر، 118 به 28 بوده است و این در یونان باستان امرعجیبی به شمار نمی آید. برای مثال در هندوستان، به دلیل عقاید هندو و سیستم طبقاتی، دختران جوان بسیاری کشته شدند. وقتی اولین سرشماری جمعیت در قرن نوزدهم انجام شد، در روستاهایی، حتی یک نوزاد دختر هم یافته نشد و در شرایط بهتر، در کل 30 روستایی که حداقل یک نوزاد دختر در آن زندگی می کرد، 343 پسر در ازای تنها 54 دختر سرشماری شدند. در بمبئی، تعداد دختران زنده در سال 1834، تنها 603 دختر بوده است.

شاید کشتن جنین دختر پیش از به دنیا آمدن نوزاد وحشیانه ترین خشونت علیه زنان باشد. پدیده‌ی دختر کشی ، قتل عمد نوزادان و کودکان دختر، تنها به دلیل ترجیح دادن فرزندان پسر است. این عمل در بسیاری از نواحی جهان رواج دارد و به ویژه در مناطق خاصی در هند. خانواده ها دختران خود را قربانی خدای کالی می‌کنند، برای بهبود برداشت، جان زنان و دختران را به خدایان هدیه می‌دهند و بعضی از جادوگران برای بارداری زنان به آنها کشتن بچه‌ی دیگری را توصیه می‌کنند.

آزمایشات روی جنین در طول بارداری ، با هدف پیش‌گیری از ناهنجاری‌های جنینی، در سال 1974 در هند آغاز شد و در سال 1979 برای اولین بار در ایالت پنجاب از این آزمایشات برای تشخیص جنسیت جنین بهره بردند. کمی بعد انجام این آزمایشات توسط شورای پژوهش‌های پزشکی هند متوقف شد، ولی دیگر دیر شده بود. بسیاری از م