دوره پیش از نوجوانی دختران متولی ندارد

خبرگزاری مهر :مشاور سازمان ملی جوانان در امور دختران با بیان اینکه برای امور مربوط به دختران تا سن پیش از 15 سالگی دستگاه متولی وجود ندارد گفت: این بی توجهی آسیبهای جدی متوجه کشور می کند.

فروغ نیلچی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دختر در عرف جامعه از زمان تولد تا ورود به زندگی مشترک تعریف می شود افزود: مسائل دختران وسیع تر از حیطه اختیارات بسیاری از دستگاههاست به طور نمونه مسائل مربوط به بهداشت و سلامت مربوط به وزارت بهداشت می شود ولی در بسیاری از بخشها هیچ دستگاهی متولی نیست.

وی با بیان اینکه تا پیش از 15 سالگی دختران، هیچ دستگاهی به جز آموزش و پرورش که آنهم صرفا از هفت سالگی تا مدارج دوره متوسطه را پوشش می دهد متولی امور آنها نیست گفت: دوره پیش از نوجوانی و کودکی در هیچ دستگاهی متولی مشخصی ندارد و معمولا کودکان زیر 15 سال جدی گرفته نمی شوند که این بی توجهی آسیبهای جدی را به کشور وارد می کند.

مشاور سازمان ملی جوانان در امور دختران اظهار داشت: البته مرکز امور زنان و خانواده در برخی از این مسایل مانند کودکان وارد شده است اما چون به صورت مستقیم در این موضوع مسئول نیست فقط از جهت کلیت خانواده وارد این مسائل می شود.

وی با بیان اینکه ما خلا جدی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور در بحش کودکان و دختران داریم ادامه داد: در بحث کودکان متولی روشن و مشخص نداریم و برنامه ریزی و مسئولی که پاسخگو باشد وجود ندارد.

نیلچی زاده گفت: مرحله دوم زندگی دختران از 15 سالگی تا 29 سالگی است که سازمان ملی جوانان موظف است در این زمینه مسائل را رصد کرده و برای حل مشکلات آنها برنامه ریزی کند و این امکان را فراهم کند که برای حل مشکلات آنها فعالیت بین دستگاهی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در موضوع دختران 15 تا 29 ساله مسئولیت سازمان ملی جوانان با وظایف دستگاه دیگری که به صورت مشخص زیر نظر ریاست جمهوری است هم پوشانی دارند اظهار داشت: چون مرکز امور زنان متولی جنسیت است باید برای این گروه نیز برنامه ریزی داشته باشد.

وی تاکید کرد: جوان هم شامل دختران و هم پسران می شود به همین دلیل سازمان ملی جوانان با اختصاص برنامه های جداگانه و ویژه تنها برای دختران مخالف است و آن را اولویت تلقی نمی کند.