رشد ازدواج يك درصد، رشد طلاق ۵/۷ درصد!

جهان نیوز : به گفته معاون دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كل كشور، در ۹ ماهه سال جاري تعداد ۱۰۰هزار و ۸۳۷ واقعه طلاق به ثبت رسيده و اين ميزان در هر شبانه روز ۳۶۵ طلاق است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۷ درصــد افـزايش يافته است.

به گزارش «جوان»، از اين ميزان طلاق، ۵/۲۷ درصد در زوجيني رخ داده كه كمتر از دو سال از تاريخ عقدشان گذشته است.

طبق گفته سيدمجيد نبوي ۱۴۵۸۳ طلاق معادل ۵/۱۴در زوجيني كه يك سال از تاريخ عقدشان مي‌گذشت و ۱۲۹۶۶ طلاق معادل ۱۳ درصد در زوجيني كه از ۱ تا ۲ سال از زمان عقدشان مي‌گذرد، رخ داده است.

رشد ازدواج يك درصد، رشد طلاق ۵/۷ درصد!

نبوي به خبرنگار اجتماعي «جوان» مي‌گويد: از تعداد ۱۸۳۷ طلاق در ۹ ماهه اول امسال، ۵۸ هزار و ۹۹۵ نفر در مناطق شهري و ۱۴ هزار و ۸۴۲ مورد در نقاط روستايي رخ داده است. بوشهر با افزايش ۳/۲۵ درصدي طلاق در صدر قرار دارد. اين در حالي است كه در مقابل رشد ۵/۷ درصدي طلاق در ۹ ماهه اول سال جاري، ازدواج تنها ۱/۰ درصد افزايش داشته است.

بيش‌ترين طلاق در گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال

بنابر اظهار نبوي، همچنين از تعداد ۱۰۰هزار و ۸۳۷ واقعه طلاق بيش‌ترين ميزان در ميان مردان در گروه سني ۲۹-۲۵ ساله با رقم ۲۸هزار و ۲۴۸ واقعه و در ميان زنان در گروه سني ۲۹-۲۵ ساله با رقم ۲۵۲۱۸ واقعه بوده است.

نبود شناخت كافي و معيارهاي اشتباه

در گذشته به دليل وجود خانواده‌هاي گسترده و روابط سنتي، ازدواج‌ها همراه با شناخت عميق رخ مي‌داد؛ اما در جوامع امروزي به دليل رواج شهرنشيني، شناخت افراد به درستي صورت نمي‌گيرد كه اين امر منجر به افزايش نرخ طلاق مي‌شود.

جامعه شناس: ازدواج عجولانه عامل افزايش طلاق زود هنگام

قرائي مقدم معتقد است: وقوع ۳۰ درصد طلاق‌ها در يكي دو سال ابتدايي عقد و پيش از آغاز زندگي مستقل نشان دهنده شناخت كم افراد پيش از ازدواج است. تحقيقات نشانگر اين امر است كه پيش از ازدواج بايد يك سال نامزدي به دليل شناسايي طرفين از يكديگر وجود داشته باشد و نبود اين موضوع باعث افزايش طلاق‌هاي دوران عقد مي‌شود.

از ديگر عوامل مؤثر بر افزايش طلاق مي‌توان به كمرنگ شدن هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي، تفاوت‌هاي طبقاتي افراد، اعتياد، دخالت والدين و مسائل غيراخلاقي اشاره كرد.

در همين زمان بيش‌ترين طلاق ثبت شده، مربوط به مردان گروه سني ۲۹-۲۵ ساله است كه با زنان ۲۴-۲۰ ساله رخ داده و تعداد آن برابر با ۱۲۲۰۳ واقعه است