تعیین سرپرست 5 هزار خانواده بدسرپرست تهرانی

خبرگزاری مهر : نماینده فرماندار تهران در ستاد هدفمند کردن یارانه های پایتخت از نهایی شدن وضعیت بیش از پنج هزار خانواده بد سرپرست خبر داد و افزود: این خانواده ها در مرحله بعد شماره حساب خود را برای دریافت یارانه اعلام می کنند.
محمود فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر از مراجعه بیش از 10 هزار و 200 شهروند تهرانی به ستاد هدفمند کردن یارانه ها در محل فرمانداری تهران خبر داد و افزود: بیشتر مراجعات مربوط به ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها اعم از طلاق، حزانت و افراد بد سرپرست بوده است.

وی افزود: این ستاد با تشکیل پنج هزار و 260 پرونده وضعیت خانواده های بد سرپرست تهرانی را تعیین کرده و آنها در مرحله بعد در صورت باز شدن سایت رفاهی می توانند شماره حساب خود را برای دریافت یارانه اعلام کنند.

نماینده فرماندار تهران در ستاد هدفمند کردن یارانه های پایتخت اظهار داشت: بر اساس آیین نامه اجرایی خانواده هایی که سرپرستشان معتاد است برای اثبات اعتیاد سرپرست با استشهاد محلی یا ارائه نامه از بیمارستان، بهزیستی و پزشکی قانونی می توانند سرپرست خود را تغییر دهند.

وی افزود: خانواده هایی که سرپرستشان بیش از سه ماه متواری است با ارائه استشهاد محلی و هچنین خانواده هایی که سرپرستشان مجنون است با ارائه نامه رسمی از پزشک می توانند سرپرست خود را برای دریافت یارانه تغییر دهند که تمامی این موارد به عنوان خانواده های بد سرپرست نامیده شده که 600 فقره از پرونده های مراجعان به فرمانداری تهران را تشکیل می دهد.

فرخی گفت: بر اساس آیین نامه های ابلاغ شده خانواده هایی که پس از ثبت نام با مواردی اعم از فوت، طلاق یا تولد در خانواده روبرو شده اند برای اصلاح به سازمان ثبت احوال، در صورت تجزیه خانواده (متارکه) و اشتباهات سرپرستی به مرکز آمار و در صورت بدسرپرست بودن خانواده (ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها) برای تعیین سرپرست به فرمانداریها مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه به طور میانگین 600 شهروند به ستاد هدفمند کردن یارانه های شهر تهران (فرمانداری تهران) مراجعه می کنند اظهار داشت: فرمانداری تهران تا اطلاع ثانوی آماده پاسخگویی به شهروندان در رابطه با ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون هدفمندی یارانه هاست.