۴۸ درصد مصرف‌کنندگان مواد محرک زير ۲۹ سال سن دارند

مديرکل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۴۸ درصد مصرف‌کنندگان مواد محرک کمتر از ۲۹ سال سن دارند.

آفتاب: مديرکل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۴۸ درصد مصرف‌کنندگان مواد محرک کمتر از ۲۹ سال سن دارند.

حميدرضا صرامی بيان اين خبر افزود: بر اساس تحقيقات انجام شده در سال ۸۶، تعداد مصرف‌کنندگان شيشه در ميان معتادان ۴ درصد بود.

وی ادامه داد: ۳/۳ درصد معتادان به مواد محرک زير ۲۰ سال،۱۵.۶ درصد بين ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵.۹ درصد بين ۲۰ تا ۲۹ سال سن دارند.

مديرکل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق آمار موجود ۴۸ درصد مصرف کنندگان مواد محرک زير رنج سنی ۲۹ سال هستند.

وی اظهار کرد: در سال جاری تحقيقاتی بر روی ۳۰ استان کشور انجام شده که پس از بررسی نتايج، جديدترين آمار معتادان و مواد مخدر مصرفی و روند مصرف در ميان آنان منتشر می‌شود.

صرامی افزود: از اين پس طبق تصميمات اتخاذ شده شيوع‌شناسی اعتياد هر ساله در کشور انجام می‌شود.