پیشنهاد "ازدواج اقوام ایرانی" برای ثبت جهانی

فارس: معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی اولویت‌های میراث معنوی ایران برای سال 2011 در یونسکو را اعلام کرد.

سید مسعود علویان صدر اظهار داشت: ایران برای ثبت میراث معنوی جهانی یونسکو 4 پرونده را آماده و ارائه کرده است که این 4 پرونده شامل ازدواج اقوام ایرانی، موسیقی اقوام ایرانی، دانش سنتی پخت نان و فناوری دوخت لباس اقوام ایرانی است.

وی در ادامه افزود: ازدواج اقوام ایرانی و موسیقی اقوام ایرانی اولویت‌های اول و دوم و دانش سنتی پخت نان و فناوری دوخت لباس اقوام ایرانی اولویت‌های سوم و چهارم است.

معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح کرد: هر کشور 2 پرونده می‌تواند برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال کند اما ایران 4 اولویت اول خود را اعلام کرده است.

علویان صدر گفت: 3 پرونده نیازمند پاسداری فوری نیز پیش از این به یونسکو ارسال شده بود که شامل زری‌بافی، مخمل‌باقی، قصه‌پردازی اجرایی و دانش سنتی دریانوردی در حوزه خلیج فارس است.

وی ادامه داد: در خصوص تعیین و تکلیف پرونده‌های "خیمه‌شب بازی " و "پرده‌خوانی " با توجه به ارسال پرونده قصه‌پردازی اجرایی که در زمره پرونده‌های واجد پاسداری فوری اعلام شده است دو پرونده ارسالی مذکور زیرمجموعه قصه‌پردازی اجرایی هستند که دیگر در زمره اولویت‌های ما قرار نمی‌گیرند.

معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی در خصوص پرونده ثبتی خطاطی ایرانی نیز گفت: این پرونده جزء اولویت‌های ما در یونسکو برای 2011 نبوده است.

طبق تقویم یونسکو، ششمین اجلاس کمیته بین الدولی این سازمان سال 2011 در شهر بالی اندونزی برگزار می‌شود.