ادغام مركز امور زنان نبايد به حذف آن بينجامد

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه ادغام مركز امور زنان با هر يك از سازمان‌ها يا وزارتخانه‌ها نبايد به حذف‌ اين مركز بينجامد، گفت: ادغام مركز امور زنان نبايد محدودكننده فعاليت‌هاي اين مركز باشد.

حجت‌الاسلام حسن ملك‌محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: با توجه به اينكه نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، مركز امور زنان تاكنون توانسته است فعاليت‌هاي ارزشمندي را انجام دهد.

وي با تأكيد بر اينكه بايد براي شكوفايي استعدادهاي بانوان ايراني در تمام سطوح سني، برنامه‌ريزي جامعي داشته باشيم، عنوان كرد: با توجه به تأكيد ويژه اسلام در خصوص خانواده و نقش مؤثر زنان در مديريت، بايد براي حفظ و تقويت كانون خانواده و زنان به عنوان مهمترين عامل تكامل و رشد جامعه توجه داشته و از تمام ظرفيت‌ها‌ي موجود در شكوفايي استعداد‌هاي آنان استفاده كنيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس افزود: مركز امور زنان مي‌تواند با استفاده از تمام ظرفيت‌ها و پتانسيل‌‌هاي اساتيد حوزه و دانشگاه و صاحبنظران و كارشناسان برنامه‌ريزي جامعي داشته باشد تا بتواند از توانمندي‌ها و استعدا‌هاي بسيار زنان كه در بخش‌هاي مختلف و دوشادوش مردان در امور مختلف تلاش مي‌كنند، استفاده كند.

وي در ادامه بيان كرد: با در نظر گرفتن شرايط جهاني و اهدافي كه در برنامه پنجم توسعه مشخص شده است، بايد تلاش بيشتري در زمينه رشد و پيشرفت زنان صورت گيرد؛ ادغام مركز امور زنان با يكي از وزارتخانه‌ها در صورتي كه بتوان از مزايا و پتانسيل‌هاي آن در جهت توسعه اين مركز گام برداشت، نبايد محدودكننده حداقل فعاليت‌هاي كنوني مركز امور زنان باشد.

حجت‌الاسلام ملك‌محمدي با بيان اينكه مركز امور زنان بايد آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي را نيز در دستور كار خود قرار دهد، اظهار داشت: اين مركز بايد در خصوص مسائل اجتماعي، فرهنگي و علمي زنان ايراني آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي كند؛ هنوز طرحي مبني بر ادغام مركز امور زنان در مجلس مطرح نشده بلكه كاهش تعداد وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم توسعه به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است كه بايد بر طبق آن تعداد وزارتخانه‌ها را كاهش دهيم.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه 50 درصد از افراد جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند، تأكيد كرد: در تصميم‌گيري‌ها به منظور تعيين وضعيت مركز امور زنان بايد شأن زنان را مد نظر قرار داد و نقش اين قشر در تمام شئون جامعه را لحاظ كرد.

وي ادامه داد: زنان در پيدايش، تداوم انقلاب، جنگ ‌تحميلي، دفاع از ارزش‌ها، اصول ولايت و رهبري نقش نخست را ايفا كرده‌اند كه بايد با در نظر گرفتن اين قدرت زنان، نسبت به ادغام مركز امور زنان با وزارتخانه يا سازمان‌هاي ديگر تصميم‌گيري كرد.