پسران بيش از دختران پيامک ارسال مي‌کنند

جهان نیوز : بررسي‌هاي جديد در هند نشان مي‌دهد که پسران جوان در اين کشور بيش‌تر از دختران به ارسال پيامک از طريق تلفن‌هاي همراه خود مي‌پردازند.

به گزارش سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بررسي جديد انجام شده در هند درباره تعداد پيامک‌هاي تلفني جوانان اين کشور مشخص شد ۷۰ درصد از جمعيت بين ۱۵ تا ۲۴ سال ارسال‌کننده پيامک پسر و تنها ۳۰ درصد دختر هستند.

در اين تحقيقات تعداد پيامک‌هاي پنج هزار تن از جوانان هندي مورد شمارش قرار گرفته است. غير از هند در کشورهاي ديگري مانند چين، ‌آلمان و عربستان سعودي نيز پسران بيش‌تر از دختران به ارسال پيامک تلفني مي‌پردازند.