ادغام مركز امور زنان فعاليت‌هايش را محدود مي‌كند

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اگر مركز امور زنان در وزارتخانه‌اي ادغام شود، فعاليت‌هايش محدود خواهد شد.

سيدمحمدعلي موسوي مباركه در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس‌ «توانا» اظهار داشت: اغلب فعاليت‌هاي مركز امور زنان، فرهنگي است كه در اين زمينه مي‌توان به برگزاري كلاس‌هاي مشاوره در زمينه حل مشكلات خانواده‌ اشاره كرد.

وي برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در زمينه تربيت كودكان، جوانان و نوجوانان از سوي مركز امور زنان و خانواده را براي زنان شاغل يا همسران كارمندان مؤثر ارزيابي كرد و گفت: از جمله فعاليت‌هاي مركز امور زنان مي‌توان به آموزش خانواده‌ها در زمينه شناسايي مواد مخدر و دادن اطلاعات در اين زمينه به والدين اشاره كرد.

موسوي‌ مباركه، ساختار مركز امور زنان را به نحوي ندانست كه بتواند به سازمان تبديل شود يا رئيس آن از مشاور رئيس‌جمهور به معاون تغيير كند و عنوان كرد: فعاليت‌هاي فرهنگي‌ مركز امور زنان اعم از مشاوره و آموزش‌هاي لازم براي خانواده‌ها از طريق كميسيون امور بانوان در استان‌ها و شهرستان‌ها برنامه‌ريزي، سازماندهي و اجرا مي‌شود.

وي با بيان اينكه سازمان، نيازمند ساختار و چارت سازماني مشخص همچنين تشكيلات عريض و طويلي است، تأكيد كرد: فعاليت‌هاي مركز امور زنان، هزينه زيادي براي دولت ندارد ولي اگر بخواهيم آن را به سازمان تبديل كنيم، مستلزم تغيير ساختار سازماني‌ و صرف هزينه است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس اضافه كرد: هم‌اكنون فعاليت‌هاي اين مركز در تهران و ارتباط‌ش منحصر به كميسيون امور بانوان استان‌ها و شهرستان‌هاست؛ بايد توجه داشت وزارتخانه‌اي كه فعاليت‌هاي همسو و مرتبط با اين مركز داشته باشد، وجود ندارد و اگر اين مركز بخواهد تبديل به سازمان شده يا در وزارتخانه‌اي ادغام شود، بايد در نظر گرفت بر اساس برنامه 5 ساله چهارم، ادغام سازمان‌ها در يكديگر بوده است و بر اين اساس نمي‌توانيم سازمان جديدي را ايجاد كنيم.

وي ادامه داد: ادغام مركز امور زنان در يك وزارتخانه‌ موجب كاهش فعاليت‌هاي اين مركز خواهد شد چرا كه اين مركز با توجه به اينكه زير‌ نظر رئيس‌جمهور قرار دارد، تحت حمايت و توجه بيشتري است؛ اگر مركز امور زنان با وزارتخانه يا سازماني ادغام شود فعاليت‌هايش محدود خواهد شد همچنين نيازمند تشكيل ساختار عريض و طويلي است.

موسوي‌مباركه آموزش‌ و اطلاع‌رساني كه از طريق مركز امور زنان براي خانواده‌ها و زنان برگزار شده را مناسب ارزيابي كرد و گفت: اقدامات مفيدي از سوي مركز امور زنان در اين زمينه در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گرفته كه با استقبال بسيار زنان مواجه شده است.