«90 سالگی باشکوه ستاره فرمانفرماییان»

فایل صوتی زیر، بخشی از گفتگویی کوتاه با خانم ستاره فرمانفرماییان، مادر مددکاری نوین در ایران است که توسط آزاده دواچی انجام گرفته، به همراه مقدمه ای کوتاه از شرح زندگی این بانوی پیشتاز ایرانی که خدمات بسیاری به جامعه ایران کرده و به مناسبت 90 سالگی اش. این فایل صوتی را می توانید در لینک زیر بشنوید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/u/0/He-mZu_eJjI