روایت یک مسئول بهزیستی از روزگار دشوار زنان سرپرست خانوار

ایلنا: مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کل کشور گفت: روانشناسان معتقدند که زنان سرپرست خانوار هم از حیث مادی و هم از حیث روانی و عاطفی دارای مشکل بوده و استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می کنند.

به گزارش ایلنا، حبیب‌الله مسعودی فرید در سمینار بررسی آسیب‌‌های کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار در مورد آسیب‌ها و مشکلات زنان سرپرست خانوار با تاکید در مورد نقش زنان تاکید کرد: توسعه پایدار در همه کشور‌ها به خصوص در کشورهای اسلامی بدون مشارکت گسترده زنان محقق نمی‌شود، به همین سبب، مشارکت افزون‌تر زنان در روند توسعه کشورها امری ضروری است.

زنان ۱۰درصد درآمد جهان را به دست می‌آورند، ولی کمتر از ۱درصد ثروت جهان را در اختیار دارند

وی در مورد کار زنان نیز گفت: ۶۷درصد ساعت کار جهان متعلق به زنان بوده که تقریبا ۱۸ساعت کار در روز انجام می‌دهند و یک سوم نیروی کار رسمی جهان به زنان تعلق دارد که پایین‌ترین دستمزد به آنها پرداخت می‌شود و بیش از مردان نسبت به بیکاری آسیب‌پذیرند.

مسعودی فرید با اشاره به مشکلات زنان ادامه داد: زنان نیمی از مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند اما به ندرت مالک زمین بوده و به سختی می‌توانند وامی دریافت کنند، دو سوم بیسوادان جهان را زنان تشکیل می‌دهند، ۴۰درصد کارگران جهان را زنان تشکیل می‌دهند، بیشترین افزایش مشارکت زنان در طول ۲۰سال گذشته است و زنان ۱۰درصد درآمد جهان را به دست می‌آورند، ولی کمتر از یک‌درصد ثروت جهان را زنان در اختیار دارند.

وی در ادامه گفت: بنا بر آمارهای رسمی تنها زوج‌هایی که به شکل ثبت شده از هم جدا می‌شوند در زمره خانواده‌های تک سرپرست قرار می‌گیرند. شواهد گویای آن است که زنان در چنین مواردی بیش از مردان حاضر هستند به تنهایی سرپرستی خانواده را به عهده بگیرند که براساس تعاریف قانونی در جامعه ایران، سرپرستی خانواده حق مسلم مردان است.

۲۵هزار زن سرپرست خانوار؛ فاقد هرگونه پوشش حمایتی

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کل کشور ادامه داد: وجود خانواده‌هایی که به وسیله زنان اداره می‌شوند نوعی انحراف از هنجارهای مورد قبول عام تلقی می‌شود، بدین سبب درصد بسیاری از انحرافات اجتماعی نظیر قاچاق موادمخدر، دزدی، فروش اعضای بدن، کودک فروشی، هرزگی (تن فروشی در ازای دریافت مزد)، خودکشی و … از جمله مسائلی هستند که چنین خانواده‌هایی را تهدید می‌کنند.

به گفته مسعودی فرید، علاوه بر انحرافات و آسیب‌های اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مشکلات زنان به عنوان تنها مدیران خانواده، مشکلات روحی و روانی است که به دلیل وجود نگرش‌های جنسیتی و قالبی اکثر اعضای جامعه به وجود آمده است.

وی در مورد آمار زنان سرپرست خانوار گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری سابق در تحقیقی با موضوع زنان سرپرست خانوار عنوان کرده است که یک میلیون و ۲۰۰هزار زن سرپرست خانوار، در سال ۸۴ وجود داشته که این تعداد در سال ۸۵، به یک میلیون و ۵۰۰هزار زن سرپرست خانوار افزایش یافته است. از این تعداد ۱۴۷هزار نفر جهت دریافت حمایت‌های دولتی و گذران زندگی خود تحت پوشش سازمان بهزیستی و ۸۰۳هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بوده و از خدمات حمایتی و امدادی این سازمان استفاده می‌کنند و در حدود ۲۵هزار نفر نیز فاقد هر