طرح تحكيم بنيان خانواده ويژه معلولين در تهران اجرا مي شود

ایرنا: دبير ستاد ازدواج و امور جهيزيه سازمان بهزيستي، گفت: طرح تحكيم بنيان خانواده ، مشاوره و هدايت جوانان و ازدواج معلولين تا پايان سال جاري ويژه معلولين بصورت آزمايشي درتهران اجرا مي شود.

’ رضا كردي’ روز چهار شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا ، افزود: اين طرح با هدف كمك به انتخاب همسر و تشكيل خانواده ويژه معلولين در سراسر كشور ، برگزاري دوره هاي آموزشي به منظورمهارت هاي پيش و پس از ازدواج و ارايه مشاوره تخصصي به مددجويان صورت مي گيرد.

دبير ستاد ازدواج و امور جهيزيه سازمان بهزيستي ادامه داد: طرح تحكيم بنيان خانواده در شهرهاي مشهد و اصفهان نيز سال آينده اجرا مي شود ، اجراي سراسري طرح يادشده در صورت توفيق در دستور كار قرار مي گيرد.

كردي توضيح داد: اين طرح بر اساس وضعيت جسمي و روحي معلولين طراحي شده و مبتني بر موسسات مردم نهاد و عمومي است و خانواده و نقش مهم آن در فرآيند ازدواج ، لحاظ و تقويت شده است.

وي گفت: اين طرح براساس ويژگي هاي فرهنگي و عرفي هر نقطه از كشور كارآمد است.