خطر بی توجهی به زنان خانه دار

جهان نیوز : جامعه زنان خانه دار، جامعه پر تعداد و کم توقعی است که به دلیل اهمیت حریم خانواده همواره وفادارانه در حال خدمت است و اگر جامعه نوعی روند غیر مسئولانه و بی تفاوت را درباره آنها دنبال کند مطمئنا صدمه خواهد دید.

به گزارش سرویس زنان جهان؛اسلام بالاترین جایگاه را به نقش همسر داری و تربیت فرزند زنان داده است اما آیا این نگاه مبتنی بر منطق صحیح و آینده نگر اسلام در جامعه اسلامی توسط دستگاههای تبلیغی و فرهنگی درست تبیین و تعمیق شده است؟ و آیا زنان خانه دار تصور مثبتی نسبت به تلاش خود در خانه دارند؟ و آیا حقوق آنان با توجه به اهمیت ملی و بنیادی برای کشور و جامعه با همه ابعاد اقتصادی فرهنگی اجتماعی و سیاسی اش در شرایط مطلوبی قرار دارد؟

از نظر اندیشمندان جامعه شناس زنان خانه دار جزو اقشار با ارزش جامعه هستند و بررسی محققین در حوزه های روانشناسی خانواده،علوم اجتماعی و اقتصادی و همچنین در حوزه علوم سیاسی نشان داده است زنان خانه دار نوعی سیستم حمایتی تربیتی عاطفی را در خانه برپا می کنند که در بسیاری از مقولات متعدد جامعه راهبردی است و خانواده این نهادهای مهم و کوچک را در این حوزه ها که شاید تخصصی به نظر برسدهدایت ، اداره و کنترل می کند.

این اهمیت و تاکید در حالی است که به نظر می رسد شان زنان خانه دار تا اندازه ای مهجور واقع شده است و نوعی بی توجهی فرهنگی و قانونی جهت نهادینه کردن منزلت این مسئولیت خطیر در اذهان جامعه صورت می گیرد.

پژوهشگران خانواده معتقدند زنان در جامعه هر نقش دیگری که داشته باشند نقشی که برای عموم آنها ثابت است نقش خانه داریست که عموم زنان حتی در صورت اشتغال خارج از خانه با زهم مایل نیستند آن را به شخص ثالثی بسپارند و ترجیح می دهند خود امور منزل خود و فرزندان را مدیریت کنند.

این محققان با اشاره به ضعف دستگاههای تبلیغی در پرداختن به این ایثار زنانه با انتقاد از این که دستگاههای فرهنگی فعالیت های نامتعارف و با قالب های مردانه زنان را پر رنگ می کنند و درباره آن برنامه ویژه تولید کرده و فرهنگ سازی می کنند تاکید کردند این شیوه هرگز به نفع جامعه نیست.

از نظر محققان جامعه زنان خانه دار، جامعه پر تعداد و کم توقعی است که به دلیل اهمیت حریم خانواده همواره وفادارانه در حال خدمت است . خدمت ارزشمندی که در صورت فرهنگ سازی درست و تفهیم اهمیت آن ارج و قرب آنها را بسیار بالاتر خواهد برد و در کمترین حالت یک حس احترام عمومی را نسبت به آنها به دنبال خواهد داشت و در نهایت ثمره این قدردانی به جامعه باز خواهد گشت؛همچنان که اگر جامعه نوعی روند غیر مسئولانه و بی تفاوت را درباره آنها دنبال کند مطمئنا صدمه خواهد دید.