زنان تحصيل‌کرده در جستجوي مشاغل غيردولتي باشند

ایسنا: مدير‌کل تعاون خراسان جنوبي گفت: زنان فارغ‌التحصيل بايد در جستجوي مشاغل غيردولتي و خصوصي باشند و دولت نيز زمينه اشتغال انفرادي، خوداشتغالي و مشاغل خانگي را براي زنان فراهم کرده است.

منطقه خراسان جنوبي، حسين خوشايند در جلسه‌اي پيرامون نحوه تشکيل اتحاديه تعاوني‌هاي بانوان گفت: هدف از تشکيل اين جلسه استفاده از نظرات تعاوني‌هاي بانوان در راستاي تشکيل اتحاديه خاص بانوان است.

وي افزود: زنان از توانمندي‌هاي بالايي برخوردار هستند که اگر به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي آنها توجه نشود جامعه نيز در رسيدن به اهداف خود موفق نيست.

مدير‌کل تعاون خراسان جنوبي ادامه داد: امروزه حضور زنان در صحنه‌هاي اجتماعي رو به افزايش است و اين امر استفاده از توانمندي‌هاي زنان را مي‌طلبد و از طرف ديگر دولت براي کوچک کردن بخش دولتي تلاش مي‌کند.

خوشايند اظهار کرد: سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ نيز به دنبال افزايش سهم بخش غيردولتي در کشور است.

وي ادامه داد: وظيفه اداره‌کل تعاون هدايت و حمايت از تشکيل و توسعه تعاوني‌ها است که افراد متقاضي مي‌توانند به ادارات تعاون مراجعه و تعاوني تشکيل دهند.

مدير‌کل تعاون خراسان جنوبي گفت: تعداد زيادي از تعاوني‌هاي بانوان در سطح استان به منظور توانمندسازي تعاوني‌هاي بانوان اداره‌کل تعاون پيشنهاد تشکيل اتحاديه تعاوني‌هاي بانوان را داده‌اند که در صورت موافقت اين اتحاديه به صورت استاني تشکيل مي‌شود.

خوشايند يادآور شد: با توجه به موافقت اکثريت تعاوني‌ها مبني بر تشکيل اتحاديه توانمند براي پيگيري امور تعاوني‌ها مقرر شد تشکيل اتحاديه از طريق اداره کل تعاون پيگيري شود.