دختران بیشتر تحت تاثیر والدین سیگاری قرار می گیرند

خبرگزاری مهر :عضو کمیته سیاستگذاری کنترل دخانیات با اشاره به تاثیر خانواده در گرایش نوجوانان و جوانان به سمت مصرف مواد دخانی گفت: مصرف سیگار توسط والدین بیشتر دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دکتر حسن آذری ‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فشارهای خانوادگی و داشتن رابطه ضعیف با والدین در شروع مصرف سیگار بسیار موثر بوده و این تاثیر در دختران و پسران متفاوت است.

وی با عنوان این مطلب که مصرف سیگار توسط والدین بیشتر دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد افزود: فشارهای اجتماعی از جمله دوستان سیگاری و تعارف سیگار توسط همسالان از عوامل عمده و بسیار موثر در گرایش نوجوانان به سیگار است.

آذری پور در تشریح سایر علل گرایش نوجوانان و جوانان به سمت مصرف مواد دخانی گفت: عدم موفقیت در تحصیل، اعتماد به نفس پایین، عدم توانایی در ایجاد ارتباط با دیگران و منزوی بودن، نداشتن توانایی مقابله با فشار دوستان و دانش ناکافی و نگرش غلط در مورد خطرات سیگار از جمله فاکتورهای شخصیتی است که می‌تواند در شروع مصرف سیگار موثر باشد.

وی همچنین از محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی و در دسترس بودن سیگار به عنوان دیگر فاکتورهای مهم در گرایش به سمت مصرف سیگار نام برد و افزود: تبلیغات سیگار در رسانه‌ ها نیز اثر محرک دارد و می‌تواند جوانان را از مرحله اولین تجربه سیگار به مرحله مصرف مداوم بکشاند.

عضو کمیته سیاستگذاری و کنترل دخانیات خاطرنشان کرد: رواج فروش سیگار در مغازه ها و کیوسکها و به طور کلی در اماکن عمومی، تاثیر عوامل محیطی استعمال دخانیات توسط نوجوانان را در کشور ما افزایش داده است.