محکومیت سمیه فرید، فعال حقوق زنان، به دوسال حبس تعزیری

کلمه: سمیه فرید، فعال حقوق زنان و عضو سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم توسط از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه برای خانم فرید صادر شده است.

به گزارش کلمه، وی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی که برای پی‌گیری وضعیت همسرش به زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد و چند هفته بعد با تودیع وثیقه شصت میلیون تومانی آزاد شد.