ورود دوباره‌ موادي براي تضمين حقوق زنان و كودكان به لايحه حمايت از خانواده

ايلنا: يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مي‌گويد:‌ قرار است موادي به لايحه حمايت از خانواده اضافه شود و در اين مواد،‌حقوق زنان و كودكان در خانواده تضمين شود. او مي‌افزايد از آن جايي كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده،‌ به حقوق مردان توجه شده است،‌بايد موادي به لايحه اضافه شود و در آن مواردي كه زنان مي‌توانند حق طلاق داشته باشند،‌مشخص شود و همچنين حقوق كودكان نيز در نظر گرفته شود و از كودك آزاري در خانواده ها جلوگيري شود.

موسي قرباني در گفت‌و‌گو با خبرنگاراجتماعي ايلنا گفت: لايحه حمايت از خانواده درحال حاضر در كميسيون حقوقي و قضايي مجدداً در حال بررسي است و در جلسه هفته گذشته اين كميسيون قرار شد موادي به اين لايحه اضافه شود.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي تصريح كرد: چون در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به حقوق مردان پرداخته شده است،‌كميسيون حقوقي و قضايي قرار است مواد ديگري را به لايحه حمايت از خانواده اضافه كند كه در اين مواد به حقوق زنان و كودكان پرداخته شود تا حقوق آنها نيز تضمين شود.

او توضيح داد:‌ در موادي كه قرار است به لايحه حمايت از خانواده اضافه شود،‌ مواردي كه زنان بايد حق طلاق داشته باشند، مشخص مي‌شود‏ و در يك بخش‌ هم به حقوق كودك پرداخته شود و با تصويب قوانيني از كودك‌آزاري در خانواده‌ها جلوگيري مي‌شود.

قرباني گفت: كميته حقوق خصوصي قرار بود در لايحه حمايت از خانواده‏، تغييراتي ايجاد كند تا افكار عمومي جامعه‏‌، نظر زنان معترض، نمايندگان مجلس و علما نسبت به اين لايحه مثبت باشد اما كميته حقوق خصوصي نتوانست تغييرات لازم را اعمال كند به همين جهت لايحه حمايت از خانواده مجدداً به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داده شد تا اين كميسيون تغييراتي كه تضمين كنده حقوق زنان و كودكان است،‌ را در اين لايحه اعمال كند.