لوئیز فیروز، بانوی اسب ایران درگذشت!

علی گلشن - 5 خرداد 1387

لوئیز فیروز زن سوارکار امریکایی که پس از ازدواج با همسر ایرانی خویش بیش از چهل سال در ایران زیست امروز صبح درسن 80 سالگی در گوشه ای ازگستره دشت های ترکمن صحرا درگذشت.

او همواره به این سرزمین و اسبهای آن عشق می ورزید. علاقه او به تحقیق در باره اسبهای ایران منجر به کشف مجدد نژادی شد که قدمتی هزاران ساله داشت. لوئیز با پشتکار و تلاش فراوان توانست "اسبچه خزر" را بار دیگر به دنیا معرفی کند. آشنایی او با اسبهای بلند بالای آسیای میانه او را به صحرای ترکمن کشاند. جایی که با عشق و تلاش او به یکی از بزرگ ترین مراکز پرورش اسب های ترکمن تبدیل شد. و چنین شد که او را "بانوی اسب ایران" خواندند.

لوئیز فیروز بامداد روز یکشنبه پنجم خرداد 1387 در مزرعه خود در روستای قره تپه شیخ، با خاک صحرا و گله اسبهایش برای همیشه وادع گفت.