آخرین دیدار با پیکر بی جان هاله سحابی به روایت تصویر

مدرسه فمینیستی: امروز 11 خرداد 1390، پیکر بی جان هاله سحابی، فعال جنبش زنان و قرآن پژوه در خانه اش آرمید تا دوستان اش آخرین وداع را با او داشته باشند. تصاویر زیر، پیکر معصوم هاله سحابی را نشان می دهد. هاله سحابی امروز، به دنبال درگیری با نیروهای لباس شخصی در مراسم ختم پدرش، مهندس عزت الله سحابی، به بیمارستان منتقل و در نهایت جان باخت.