جریمه نقدی شهرداری گوتنبرگ به خاطر تبعیض علیه زنان مسلمان

شهرزاد نیوز: شهرداری گوتنبرگ به خاطر تبعیض علیه دو زن مسلمان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

این دو زن محجبه در سال 2004 وقتی که قصد داشتند با روسری، تی شرت آستین بلند، شلوار پاچه گشاد و چسبان وارد استخر شوند، توسط مسئولین استخر از مجتمع ورزشی اخراج شدند. این دو زن قصد شنا نداشتند و تنها برای همراهی فرزندان خود قصد داشتند تنی به آب بزنند.

آن ها ضمن اعتراض به این امر از شهرداری گوتنبرگ که مسئول و پاسخگوی سیاست های مجتمع های ورزشی دولتی است، شکایت کردند. نتیجه این پرونده سرانجام پس از 3 سال اعلام شد و شهرداری گوتنبرک به تبعیض علیه این دو زن محکوم گشت و موظف شد به هر کدام شان مبلغی معادل 2 هزار یورو جریمه نقدی پرداخت کند.