حقوق زنان و دوچرخه‌ سواری / سپیده لرستانی

مدرسه فمینیستی: راه‌‌‌های بسیاری هست که بدانیم هر فرد چه موضعی درباره حقوق زنان دارد. اما در میان زنان سیاستمدار که تعدادشان البته زیاد نیست، موضع‌‌‌گیری آنها در قبال دوچرخه، در افشای موضع‌‌‌‌شان درباره حقوق زنان، تعیین کننده و اساسی است. دوچرخه سواری زنان موضوعی است که نام خانم «فائزه هاشمی» را در اذهان موافقان و مخالفان وی تداعی می‌‌‌کند. فائزه هاشمی نخستین بار پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع دوچرخه سواری زنان را مطرح کرد و به عقیده بسیاری این موضع‌‌‌گیری او باعث شد که بتواند به عنوان نماینده دوم مردم تهران وارد مجلس شود. حال بعد از گذشت سالیان از طرح موضوع دوچرخه سواری زنان، شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا تصمیم گرفته است دوچرخه سواری در سطح شهر را توسعه دهد. اما ضمن طرح این موضوع، به زنان گوشزد شده است که طرح جدید شامل حال آن‌‌‌‌ها نمی شود و به دلیل عدم تناسب با فرهنگ، زنان حق دوچرخه سواری ندارند.

خانم فاطمه آلیا که یکی از معدود زنان نماینده مجلس شورای اسلامی است، هم نظر با شهرداری و سرداررحیمی رییس پلیس راهور تهران، با دوچرخه سواری زنان مخالف است و آن را مغایر فرهنگ می داند. این نماینده اصول‌‌‌گرای مجلس، پیشنهاد دوچرخه سواری در سطح شهر را تنها برای مردان دانسته و معتقد است ممنوعیت دوچرخه سواری زنان باید تداوم یابد و مردان باید بتوانند با احساس امنیت دوچرخه سواری کنند. خانم آلیا دوچرخه سواری زنان را جزیی از فرهنگ «ما» نمی‌‌‌داند ولی سردار رحیمی – رییس پلیس راهور تهران - ضمن منع زنان از دوچرخه‌ سواری از لزوم فرهنگسازی در این زمینه سخن گفته است.

درشرایطی که سخت‌‌‌سرانه با بسیاری از خواسته‌‌‌ها و مطالبات زنان ایرانی مخالفت می‌‌‌شود و روز به روز به انحاء مختلف عرصه بر زنان تنگ تر و تبعیض جنسیتی عیان‌‌‌تر و عذاب آورتر می‌‌‌گردد، مشخص نیست که آیا زنان سرانجام خواهند توانست سوار بر دوچرخه در شهر تردد کنند یا خیر؟ کاری که در بسیاری از کشورها با فرهنگ‌‌‌های مختلف، امری طبیعی و هممانند پیاده‌‌‌‌روی و رانندگی جاافتاده است. به هرحال تا رفع ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، این موضوع در فرهنگ سیاسی ما برای تعیین موضع سیاستمداران بویژه زنان سیاستمدار در قبال حقوق زنان تعییین کننده است. به یاد داشته باشیم که یک زن اصلاح‌‌‌‌طلب موافق دوچرخه سواری زنان و یک زن اصول‌‌‌گرا لزوماَ مخالف دوچرخه سواری زنان است!