کتابفروش کابل و روایت زنان افغان

اکرم خاتم - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: ویرانی برج های دوقلو و مرکز تجارت جهانی امریکا و ورود نیروهای ائتلاف به افغانستان موجب شد تا جهانیان به کشوری توجه کنند که تمامی تاریخ 40 ساله اخیرش را در گیر جنگ و اشغال نیروهای خارجی بوده است . جابجایی اخیر قدرت موجب ورود بسیاری از خبر نگاران به این کشور شد که بهمراه بسیاری از نخبگان و روشنفکران مهاجر افغان تصاویری از زندگی مردم افغان و تاریخ آن کشور به جهانیان ارائه دهند. بتدریج وقایع مختلف تاریخی این کشور از آغاز مدرنیسم و برداشتن اجباری حجاب از سر زنان با روی کار آمدن امان الله خان، حکومت های چپگرا که در کودتا های پی در پی و اعمال برنامه های سریع الوصول سوسیالیستی اقتصاد از هم پیشی می گرفتند، یا حکومت طالبان که نه تنها زنان بلکه هر آنچه که به فرهنگ و اداب ورسوم ملی افغانها مرتبط می شد را از عرصه جامعه حذف کردند و در انتها وضعیت این جامعه بعد از روی کار آمدن دولت مستقل فعلی به کتاب ها و روزنامه های جهان راه پیدا کرد. بسیاری از متون فوق در ایران نیز که دارای سابقه طولانی حضور مهاجران افغان و اشتراکات فرهنگی و مذهبی با آن کشور است به چاپ رسیده و برخی از آنها با استقبال گسترده ای روبرو شد که از جمله آن می توان به دو کتاب "بادبادک باز" و "هزاران خورشید تابان " از خالد حسینی افغانی ساکن در امریکا اشاره کرد. کتاب "بادبادک باز " توسط کارگردان مرک فاسترMerk Foster به صورت فیلم نیز در آمد.

در سال 1384 نشر قطره کتاب داستانی به نام "کتابفروش کابل " نوشته "اسن سی شتاد " با ترجمه "زهره خلیلی" را به مجموعه کتاب های فوق افزود. این کتاب به زندگی مردم افغان بعد از سقوط طالبان می پردازد و در طی سال های اخیر پرفروش ترین کتاب نروژ بوده است. خانم "اسن سی شتاد " خبرنگاری نروژی است که رویدادهای بحرانی بسیاری از جمله جنگ کوزو ، جنگ عراق و درگیری های روسیه در چچن را به اطلاع جهانیان رسانده است. او در سال 2001 وارد افغانستان شد و 6 ماه در مناطق مختلف این کشور که درگیر جنگ نیروهای ائتلاف و طالبان بود گذراند و بطور اتفاقی در شهر کابل با کتابفروش میهن پرستی آشنا شد که در طی زندگی خود کتاب های با ارزشش به بهانه های متفاوت توسط حکومت های چپگرا و طالبان سوزانده شده بود ولی او با امید به اینده ای آزاد برای کشورش بخشی از کتاب هایش را مخفی کرد و کتاب های کتابفروشی اش حاصل این آینده نگری است. آشنایی با این خانواده ثروتمند که تعدادی از اعضا خانواده انگلیسی می دانستند در کشوری با سه چهارم جمعیت بی سواد موهبتی شد تا او با اقامت 6 ماهه در خانه این مرد با سخاوت بتواند این کتاب را بنویسد.

این کتاب برای خواننده غربی که آشنایی محدودی از افغانستان دارد و برای من به عنوان محقق امور مهاجران افغان در ایران حاوی نکات با ارزشی است. نویسنده بر خلاف دو کتاب فوق الذکر زن است و از کشوری بسیار متفاوت به روایت آنچه در خانه این کتابفروش و جامعه افغانستان دیده است می پردازد.

نویسنده در پیشگفتار کتاب می گوید که خانواده کتابفروش نمونه یک خانواده افغان نیست و برای روایت زندگی یک خانواده نمونه افغان باید به روستاها می رفت که تمامی زندگی مردم محروم و بی سواد آن نبردی بود برای زنده بودن. او با مشارکت در وقایع جاری در خانه کتابفروش و همراهی او در سفرهایش سعی نموده است آنچه را که می بین