لایه های پنهان خشونت علیه زنان

پروین بختیارنژاد - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: امسال 25 نوامبر 2011 ، مصادف با 4 آذرماه 1390 خورشیدی، همچون سال های گذشته، سالگرد «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بار دیگر به ما زنان ایرانی، فرصت دوباره ای بخشیده است که تلاش های مان را برای مبارزه با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، بسیج کنیم. طبق روال سال های پیش، ما نیز در مدرسه فمینیستی تلاش و همت مان را به کار گرفته ایم تا به مناسبت این روز، در کنار دیگر گروه های زنان در سراسر جهان و در حد و بضاعت خود، اعتراض مان را نسبت به حضور سایه گستر خشونت در ابعاد مختلف زندگی زنان نشان دهیم. از همین روست که به مناسبت فرا رسیدن این روز، پروین بختیارنژاد نیز در مطلب خود، با عنوان «خشونت پنهان» سعی نموده تا ریشه خشونت علیه زنان را در چارجوب روابط خانوادگی و نیز فرهنگی که خشونت علیه زنان را بازتولید می کند بپردازد:

خشونت علیه زنان: زمینی سخت که با برداشتن یک لایه به لایه دیگر و ناآشکار آن می رسیم

کمتر از دو دهه است که بحث خشونت علیه زنان در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده است، هر چند که بحث خشونت علیه زنان در جهان نیز از پیشینه ای طولانی برخوردار نیست. در این کمتر از دو دهه فعالین جنبش زنان در ایران تلاش کردند در جامعه ای که سالها با روشهای خشونت بار اداره شده، ثابت کنند خشونت امری است مذموم و جامعه را از شکل انسانی آن خارج ساخته و نیز تلاش کردند تا ثابت کنند که زنان تحت اشکال مختلف خشونت هستند. آنان تلاش کردند که خشونت های قانونی و غیر قانونی، خشونتهای نوشته و نانوشته را از عرصه خصوصی به عرصه عمومی بکشانند، آن را به شهروندان بشناسانند و وظایف دولتها را مکررا گوشزد کنند و خواهان تغییر قوانینی باشند که زمینه های خشونت در خانواده و جامعه را فراهم می آورد.

فعالین جنبش زنان با نقد مکرر پدیده خشونت از طریق نوشتن، گفتن، برپایی کمپین های متعدد، اعتراضات و تجمعات تلاش کردند که سلطه، قدرت و نابرابری را به نقد کشند. البته از نیمه دهه 70 شمسی که بحث اصلاحات در ساختار سیاسی مطرح شد و گروههای مختلف جامعه از طریق مطبوعات، احزاب، محافل دانشجویی و روشنفکری توانستند مطالبات سیاسی خود را مطرح کنند، آرام آرام بحث اصلاحات از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی و بعد از آن به حوزه اجتماعی وسپس به حوزه فرهنگی و در آخر، سر از نهاد خانواده در آورد و پس از سالها بحث و گفتگو در مورد آن و به قول معروف پس از چکش کاری اساسی موضوع اصلاحات، اقشار مختلف جامعه خصوصا گروههای متنوع زنان بر این باور هستند که زمانی می توان به اصلاح مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخت و امیدوارانه به آن نگاه کرد که این تغییر از درون نهاد خانواده آغاز گردد و جز، جز روابط و مناسبات زن و مرد در خانواده بر اساس حقوق برابر تغییر رویه داده شود. در آن صورت است که می توان از دموکراسی و برخورداری از حقوق برابر همه شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت، مذهب و زبان سخن گفت.

به هر ترتیب زنان در این مدت تلاش کردند که بحث خشونت را به «مسئله اجتماعی» تبدیل کنند و بیشترین زمان نیز صرف اثبات و شناساندن پدیده خشونت شد و نیز بیشتر از همه به اشکال علنی و عریان خشونت پرداخته شد. مانند نقد قوانینی که زمینه های خشونت در خانواده و اجتماع را برای زنان زمینه سازی می کند، موضو