تجمع دانشجويان دانشگاه شيراز در اعتراض به محروميت ۸ دانشجوی دختر

خبرنامه اميرکبير: بيش از ۲۰۰ تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شيراز در اعتراض به احکام کميته انضباطی اين دانشگاه در خصوص ۸ دانشجوی دختر تجمع کردند.

روز چهارشنبه ۸ تن از دانشجويان دختر دانشگاه صنعتی شيراز پس از احضار تلفنی به کميته انضباطی بلافاصله حکم يک ترم محروميت از تحصيل به آنان ابلاغ شد. از طرف کميته انضباطی علت صدور اين احکام آنچه که آن را “بد حجابی در محيط دانشگاه ” خوانده شده است، عنوان شد. جالب اينکه اين دانشجويان قبلا به کميته انضباطی احضار نشده بوده اند و بلافاصله پس از اولين احضار (آن هم به صورت تلفنی) به کميته انضباطی، اين احکام در مورد آنان صادر گشته و به دانشجويان هيچ فرصتی جهت تفهيم اتهام و دفاع از خود داده نشده است.

پس از اينکه اين دانشجويان در کميته انضباطی به اين حکم غافلگير کننده اعتراض می کنند، از طرف دکتر حسام الدينی معاون دانشجويی و رييس کميته انضباطی به آنان گفته می شود علت صدور اين حکم، نامه ۱۱ تن از دانشجويان دانشگاه صنعتی شيراز به کميته انضباطی بوده است که در اين نامه اين ۱۱ دانشجو اظهار کرده اند که پوشش اين ۸ دانشجوی دختر باعث تحريک جنسی آنان شده است! و کميته انضباطی نيز اعلام کرده است که نامه اين ۱۱ دانشجو حجت محکمی برای صدور حکم بوده و نيازی به اظهارات دانشجويان دختر احساس نشده است! نکته جالب توجه اين است اکثر اين دانشجويان دختر از فعالين دانشجويی دانشگاه صنعتی شيراز هستند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، دقايقی پس از انتشار اين خبر در دانشگاه، دانشجويان به صورت خود جوش مقابل کميته انضباطی دانشگاه صنعتی شيراز با برگزاری تجمع نسبت به صدور احکام به اين شکل اعتراض کردند و خواستار لغو فوری آن شدند. دانشجويان با در دست داشتن پلاکارد هايی خشم خود را از صدور اين احکام به نمايش گذاشتند. گفتنی است حضور چند تن از مسوولين دانشگاه در بين دانشجويان به عنوان گفتگو و جهت ايجاد تفرقه در بين دانشجويان بی نتيجه ماند. دانشجويان در پايان اين تجمع که تا ساعت ۶ عصر ادامه پيدا کرد عنوان کردند که در صورت عدم لغو اين احکام از ابتدای هفته آينده به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

شايان ذکر است دانشگاه صنعتی شيراز بيش از ۱۰۰۰ دانشجو دارد و قريب به ۳ سال از تاسيس آن می گذرد.