"پوشش تحمیلی ، همراه با توهین و تحقیر موجب عزت نیست"

گفتگوی منصوره شجاعی با صدیقه وسمقی - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی - صدیقه وسمقی ، متولد 1340 ، دارای دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی وعضوسابق هیات علمی دانشگاه تهران است . وی درحال حاضربه عنوان استاد میهمان در دپارتمان اسلام شناسی دانشگاه گوتینگن آلمان تدریس می کند. تالیفات وی بیشتر درزمینه فقه و حقوق زنان است که از آن جمله میتوان به "زن ، فقه ، اسلام " و " بضاعت فقه و گستره نفوذ فقها " اشاره کرد. خانم وسمقی اهل شعر وادبیات نیزهست و تا به حال چهار مجموعه شعر منتشر کرده است که آخرین آنها با نام " برای چلچله ها که بر نمی گردند " دو سال پیش به بازار آمد. دیدگاه های ایشان در مورد حجاب اجباری و حق پوشش زنان بهانه ای شد برای مصاحبه ای که در زیر میخوانید:

م. ش :بعداز قوانین اجباری در مورد حجاب وپوشش زنان دردوران اخیر ،واژه حجاب نزد افراد مختلف معنای واحدی پیدا کرده که آن هم همان حجاب اجباری است که در کشورهایی با قوانین اسلامی بر زنان تحمیل شده است . اما حجاب پیش از آنکه به قوانین کشورها راه یابد تعاریف دیگری هم داشته است شاید بد نباشد که برای شروع بحث نگاهی به پیشینه این پدیده داشته باشیم.

وسمقی: لباس و پوشش ،یکی از پدیده هایی است که انسان خود به آن دست یافته و مانند بسیاری از پدیده های دیگر همواره تحول یافته است . به نظر می رسد در دوره تمدن و شهر نشینی انسان توجه بیشتری به لباس داشته است . حالا که بحث از مسایل اسلامی است ، مثال خود را از همان خاستگاه اسلام انتخاب می کنم . منابع تاریخی نشان میدهد که در سرزمین حجاز هنگام ظهور اسلام ، مردمانی که در مناطق بیابانی زندگی می کردند ، لباس و پوشش چندانی نداشته اند . مردان و زنان ، معمولا بخشی از بدن خود را با یک تکه پارچه یا پوست شتر و مانند آن می پوشاندند . این بخش از بدن از کمر تا زانو یا بالای زانو بوده است .اما در مکه که در آن روزگار محل رفت و آمد بازرگانان بوده و مردم آن شهر – اگر بتوانیم نام آن را در آن روزگار شهر بگذاریم – تا حدی به این وسیله با تمدن های نقاط دیگر و مظاهر آن از جمله لباس ، آشنا بودند و حتا پارچه از نقاط دیگر مانند یمن به مکه آورده می شد که مردم ثروتمند می توانستند از آن استفاده کنند . مردم لباس را نشانه توانمندی می دانستند و هرکس ثروتمندتر بود ،لباس بلندتری می پوشید . من لباس و پوشش را یک پدیده عرفی می دانم ، آنرا از دستاوردهای تجربی انسان می دانم که البته ادیان نیز با آن برخورد مثبت داشته اند ، چرا که یک پدیده مثبت است .

م.ش. :اجباری بودن یا اجباری نبودن حجاب در اسلام و قرآن در زمره مباحثی است که از سوی نواندیشان دینی مطرح شده و به نوعی محل اختلاف واقع شده است پیش از این نظرات صریح آقای اشکوری در مصاحبه ای با مدرسه فمینستی در اختیار خوانندگان قرارگرفته است تاویل شما از این حکم در اسلام چیست ؟

وسمقی : برای اینکه بدانیم برخورد اسلام با مسیله حجاب چگونه بوده ، حتما باید به وضعیت زندگی پیروان اولیه اسلام و به ویژه وضعیت لباس و پوشش آنان توجه کنیم .موضوعی که معمولا فقها و حتا گاهی مفسران به آن توجه نمی کنند و این موجب پیدایش احکام ونظراتی می شود که سنخیتی با اسلام ندارد و با واقعیات زندگی پیروان اولیه ی پیامبر اسلام بسیار فاصله دارد . یکی از این موضوعات حجاب است . همانطور که توضیح دادم ، مسلمانان اولیه پوشش و لباس زیادی نداشتند ، چه زنان و