با سخنان نیره توکلی، گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی به استقبال «روز جهانی زن» رفت

عکس و گزارش: بهار مفخم - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: عصر دوشنبه 15 اسفند ماه 1390، گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی، در آستانه 8 مارس «روز جهانی زن»، نشستی را در سالن کنفرانس دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد که در ابتدای این نشست ابتدا فیلم مستند «گفت وگو در مه» به کارگردانی محمدرضا مقدسیان پخش شد.

سپس نیره توکلی، فعال حقوق زنان و استاد دانشگاه، سخنان خود را با عنوان «زن و مرد نکنیم» ارائه کرد. نیره توکلی سخنرانی خود را با طنز همراه ساخته بود و با این شیوه به نقد دیدگاه های مخالف حقوق زنان پرداخت. وی در بخشی از صحبت های خود گفت افرادی هستند که می گویند نباید زن و مرد کرد چون آنها با هم فرقی ندارند و برای همین طرفداران حقوق زنان را مورد نقد قرار می دهند و برخی نیز نگرانند تا مبادا با بخش، بخش کردنِ انسان ها، لطافت زنانه از دست برود و زن ها ادای مردها را دربیاورند و برای همین، طرفداران حقوق زنان را مورد نقد قرار می دهند. در این میان آدم گیج می شود که بالاخره چون زن و مرد با هم فرق ندارند باید از انسایت حرف بزنیم و یا چون زن و مرد با هم فرق دارند نباید زن و مرد را از هم مجزا کنیم.

شهلا اعزازی، استاد دانشگاه نیز در پایان این نشست گفت: خسته شده ایم از بس که هر بار راجع به مطالعات زنان صحبت می کنیم و مردان معترض می شوند که چرا مطالعات مردان وجود ندارد. او سپس اضافه کرد که: اگر مردان فکر می کنند مشکل دارند می توانند مطالعات خود را ایجاد کنند و بیانیه های خود را صادر کنند و مطمئن باشند که ما هم حتما بیانیه ها و نامه های اعتراضی شان را امضاء می کنیم. اعزازی سپس افزود: قوانین ما در برخی از جوانب عقب افتاده است و باید با میزان رشد جامعه زنان ایران منطبق شود. در صورتی که به تازگی در مجلس در لایحه حمایت از خانواده برای صیغه کردن، دیگر نیاز به ثبت ازدواج اش ندارد، من نمی فهمم این قانون چگونه می تواند به تحکیم خانواده کمک کند. خوب این ها مشکلات زنان است و اگر مردان هم مشکل دارند بسیار خوب گروه های خودشان را تشکیل دهند به جای این که به ما مرتب طعنه بزنند که چرا روی مسائل زنان کار می کنیم.

نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی با تبریک 8 مارس، روز جهانی زن، توسط مجری این نشست پایان یافت.

سخنرانی کامل نیره توکلی را در این نشست، می توانید در بخش «صدای زنان» مدرسه فمنینیستی (در لینک زیر) بشنوید:

http://soundcloud.com/feminist-school/nayerehtavakoli