ویژه‌نامه مدرسه فمینیستی برای کودکان زندانیان

مدرسه فمینیستی: فایل شنیداری گزارشی از این ویژه نامه را می توانید در لینک زیر بشنوید:

http://soundcloud.com/feministschool/articles-mp3

فایل صوتی مقاله سپیده یوسف زاده را در این ویژه نامه می توانید در لینک زیر گوش دهید:

http://soundcloud.com/feministschool/incarcerated-connection-mp3